KRISTO ANAANGAZA KUPITIA MATESO YETU | World Challenge

KRISTO ANAANGAZA KUPITIA MATESO YETU

David Wilkerson (1931-2011)July 7, 2020

Hakuna mtu hapa duniani anayeweza kukuweka katika huduma. Unaweza kupewa diploma na seminari, iliyowekwa na Askofu, au iliyowekwa na dhehebu. Lakini Paulo anafunua chanzo pekee cha wito wowote wa kweli kwa huduma: "Namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu ambaye ameniwezesha, kwa sababu alinihesabu kuwa mwaminifu, akiniweka katika huduma" (1 Timotheo 1:12).

Je! Paulo anamaanisha nini hapa wakati anasema Yesu alimwezesha na kumhesabu kuwa mwaminifu? Siku tatu baada ya ubadilishaji wa mtume, Kristo alimweka Paulo katika huduma - haswa, huduma ya mateso: "Kwa maana nitamwonyesha ni mambo ngapi anapata kuteseka kwa ajili ya jina Langu" (Matendo 9:16). Huu ndio huduma ambayo Paulo anamaanisha wakati anasema, "Kwa hivyo, kwa kuwa tuna huduma hii" (2 Wakorintho 4:1). Anaendelea, "Kama vile tumepokea rehema, hatupoteza moyo." Anazungumza juu ya wizara ya mateso na anaweka wazi kuwa ni huduma ambayo sisi tunayo.

Paulo anatuambia kuwa Kristo aliahidi kuendelea kuwa mwaminifu kwake na kumwezesha kupitia majaribu yake yote. Neno la Kiyunani la "kuwezesha" linamaanisha usambazaji wa nguvu kila wakati. Kwa hivyo, Paulo anasema, "Yesu aliahidi kunipa nguvu zaidi ya kutosha kwa safari. Ananiwezesha kuendelea kuwa mwaminifu katika huduma hii na kwa sababu yake, sitashindwa au nikakubali! "

Kwa kukiri kwake mwenyewe, Paulo hakuwa msemaji hodari. Alikuwa ameweka kando mafunzo yake yote ya ulimwengu na uzuri wake mwenyewe wa kibinadamu. Alisema alihubiri kupitia udhaifu, kwa woga na kutetemeka. Hata Petro alisema Paulo alizungumza mambo ambayo yalikuwa magumu kuelewa (ona 2 Petro 3:15-16). Huduma yake ilikuwa ukuu wa Kristo - ambao ulitolewa ndani yake kupitia mateso makubwa. Huyu mtume mkubwa aligusa umri wake sana na anaendelea kuathiri hata kizazi chetu kwa njia alijibu kwa majaribu yake.

Paulo alizungumza mara nyingi juu ya "Kristo ndani yangu" ambayo alimaanisha, "Unaona mwanadamu amesimama mbele yako. Lakini Mungu ameniongoza kupitia majaribu makubwa, na hayo mateso yamezalisha ndani yangu tabia ya Kristo. Hiyo ndio unayoona inang'aa kutoka kwa maisha yangu. Muwezeshaji mwaminifu tu ndiye anayeweza kuzaa haya maishani; Ni yeye tu awezaye kuwapa wimbo wake na ushuhuda katikati ya kila jaribio. " Haleluya!

Download PDF