KUACHILIA MAHITAJI YETU MIKONONI MWA MUNGU | World Challenge

KUACHILIA MAHITAJI YETU MIKONONI MWA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)May 15, 2020

"Kwa kurudi na kupumzika utaokolewa; kwa utulivu na ujasiri itakuwa nguvu yako” (Isaya 30:15).

Roho Mtakatifu hutupa nguvu tunapotoa mahitaji yetu yote mikononi mwa Mungu na kuamini nguvu zake. Tunaona mfano wa aina hii ya uaminifu kwa mwanamke wa Moabu anayeitwa Ruthu. Baada ya kufiwa na mumewe, Ruthu alirudi katika nchi ya Yuda na mama-mkwe wake, Naomi, ambaye alikuwa mzee sana na pia alikuwa mjane. Wanawake hao wawili waliishi pamoja katika mazingira duni, na Naomi alijali maisha ya Ruthu.

Ruthu alienda kufanya kazi katika shamba la mtu tajiri anayeitwa Boazi ambaye alitokea tu kuwa jamaa wa mumewe aliyekufa. Kulingana na sheria ya Kiyahudi, Boazi alistahili kumuoa na kuendelea na ukoo wa mume, na Naomi alihimiza hii. Mungu aliandaa mpango wa ajabu kwa Boazi kumchukua Ruthu kuwa mke wake, kumpa mtoto, na kumtunisha yeye na Naomi.

Hadithi hii ya kupendeza imeelezewa katika kitabu cha Ruthu, na tunaona njia nzuri ambayo Mungu alileta mpango wake. Baada ya kufanya kazi shambani siku nzima, usiku mmoja, Ruthe akamwambia Boazi, "Mimi ni Ruthu, mjakazi wako; uitande nguo yako juu ya mjakazi wako; kwa maana wewe ni jamaa wa karibu” (Ruthu 3:9). Kwa kifupi, alikuwa akimuuliza, "Je! Utanioa?" Sasa, hii haikuwa mpango wa kudanganywa. Ruthu na Naomi walikuwa wamefanya kila kitu kwa mpangilio wa kimungu. Tunaweza kuwa na uhakika na hii kwa sababu ukoo wa Kristo ulikuja kupitia Ruthu (Mathayo 1:5).

Baada ya Ruthu kuuliza swali hili la Boazi, alimwambia mama mkwe wake anayemwogopa Mungu kilichotokea; na Naomi alishauri, "Kaa kimya, binti yangu, mpaka ujue jinsi jambo hilo litakavyotokea" (Ruthu 3:18). Alikuwa na hakika kwamba yeye na Ruthe walikuwa wamefanya sehemu yao, na ilikuwa wakati wa kukaa kimya na kumwamini Mungu atekeleze kile alichoahidi.

Ruthu na Naomi walistarehe na kumsifu Bwana wakati walimwangalia Mungu akitengeneza mpango wake wa Kimungu kwa njia za kushangaza. Vivyo hivyo, unapoweka tumaini lako kamili kwa Mungu katika utulivu na ujasiri, yeye kamwe hatakufanya ushindwe.

Download PDF