KUAMINI MAVUNO | World Challenge

KUAMINI MAVUNO

David Wilkerson (1931-2011)September 8, 2020

"[Yesu] alipoona umati wa watu, aliwasikitikia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika, kama kondoo wasio na mchungaji. Kisha Yesu aliwaambia wanafunzi wake, 'Mavuno ni mengi, lakini wafanyikazi ni wachache. Kwa hivyo muombe Bwana wa mavuno atume wafanyikazi katika mavuno Yake” (Mathayo 9:36-38).

Je! Maneno ya Yesu kuhusu mavuno yaliyoiva yanatumika leo? Je! Tunaona wapi ushahidi kwamba shamba ni nyeupe na tayari kuvunwa? Je! Kuna kilio cha utakatifu katika kizazi hiki? Isipokuwa chache, mambo haya hayafanyiki. Walakini, hakuna hata moja ya mambo haya yaliyomsukuma Yesu katika wakati wake. Badala yake, aliguswa na hali za kusikitisha alizoona kila upande. Kila mahali alipoangalia, watu walikuwa wamejaa mafadhaiko. Kwa kweli, wakati alipotazama juu ya Yerusalemu, alilia juu ya ugumu na upofu wa kiroho aliouona (ona Luka 19:41). Hapa watu walikuwa wameelekea kwa hukumu, bila amani, hofu tu na unyogovu.

Kwa kweli Yesu anatupa picha ya nini siku za mwisho zitaonekana. "Kutakuwa na ishara katika jua, katika mwezi, na kwenye nyota; na duniani mafadhaiko ya mataifa, kwa mshangao… mioyo ya watu ikiwashindwa na woga na matarajio ya mambo ambayo yanakuja duniani” (Luka 21:25-26). Kwa kifupi, Yesu anaelezea hapa kizazi kinachofadhaika zaidi, kilicho dhaifu, na cha dhiki ya wakati wote.

Je! Unabii wake unafanyika hata sasa, mbele ya macho yetu? Kizazi hiki kimejaa wasiwasi na wasiwasi. Nasikia maneno ya Yesu: "Mashamba ni nyeupe. Mavuno ni mengi. " Anaiambia kanisa lake, "Watu wako tayari kusikia. Huu ni wakati wa kuamini mavuno, wakati wa kuanza kuvuna!"

Kristo ndiye Bwana wa mavuno na anatuambia, "Acha kuzingatia shida zilizo karibu na wewe, badala yake, inua macho yako na uone kuwa mavuno yuko tayari." Kama wafanyikazi, sisi ni vyombo vya mavuno mikononi mwa Bwana. Mungu anatafuta wale watakaosimama mbele ya ulimwengu na kutangaza, "Mungu yu pamoja nami! Shetani hawezi kunisimamisha. Angalia tu maisha yangu. Mimi ni mshindi zaidi ya Kristo, ambaye anaishi ndani yangu!

Download PDF