KUCAGUA KUIGA | World Challenge

KUCAGUA KUIGA

Gary WilkersonSeptember 9, 2019

"Na sasa, tazamaneni, mimi najua ya kuwa ninyi nyote niliowahubiria ufalme wa Mungu, nikienda huko na huko, hamtaniona uso wangu tena" (Matendo 20:25).

Paulo alitangaza injili ya Yesu Kristo bila huruma na alifundisha makanisa mchana na usiku. Alivumilia mateso makali kila alikokwenda na alipojua kupitia Roho Mtakatifu kwamba angeuawa, alikusanya wazee wa kanisa huko Efeso. Kama yeye alivyoshiriki upendo wake kwao, aliwaacha na maagizo muhimu.

"Ninajua ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali atakuja kati yenu, bila kujali kundi; tena katikati yenu wenyewe watainuka watu wapotovu, wawavute hao watajivutia kwawo wanafunzi. Kwa hivyo muwe macho” (20:29-31). Paulo alitoa maonyo mawili: wanaume waliopotoka watakuja kutoka nje, na hata watu wako wenyewe watazungumza vitu vilivyopotoka.

Vitu vilivyopotoka vinaweza kuwa sawa lakini kuwa na vitambaa vya kutosha juu ya hayo ili kuvuta waumini. Hata marekebisho kidogo ya theolojia, mabadiliko madogo ya mafundisho, msimamo wa kijinga unaweza kusababisha watu kupotoka kutoka kwa ukweli. Paulo alitumia maisha yake kwa shauku kumimina Neno la Mungu ili wafuasi wake waweze kutambua kuiga. Alitaka wajenge nguvu ili wasitikiswe au kubatilishwa kituo.

"Basi, sasa nawaweka katika mikono ya Mungu, na kwa neno la neema yake, ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa" (20:32). Paulo alitaka wazee warudi makanisani na kuona kwamba Neno la Mungu lilifundishwa vizuri.

Tunaishi katika utamaduni wa Kikristo ambao umepotoshwa kwa kiwango cha kutotambulika tena. Nakuhimiza ujifunze Neno la Mungu na utembee kwa ukaribu na Bwana ili upate kukua katika utambuzi. Kujua jambo halisi, hautavutiwa mbali na kitu cha asili bandia.

Download PDF