KUCHAGULIWA KWA AJILI YA MUNGU | World Challenge

KUCHAGULIWA KWA AJILI YA MUNGU

Gary Wilkerson
February 5, 2018

Katika usiku uliotangulia kabla ya kusulubiwa kwake, katika jioni ya mwisho, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona" (Yohana 14:19). Tamko gani la kuvutia amabalo Yesu anafanya. Mmoja wao aliuliza, "Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu, wala si kwa ulimwengu?" (14:22).

Bila shaka, Yesu alikuwa na somo katika akili. Akajibu, "Mtu akinipenda, atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda; nasi tutakuja kwake, na kufanya makao kwake. ... Amani nawaachiene; amani yangu nawapa; niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala musiwe na woga. ... Na sasa nimewaambia kabla hijatokea mpate kuamini hayafanyike, ili wakati unapowezekana unaweza kuamini. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Lakini ulimwengu ujuwe ya kuwa na mpenda Baba; na kama vile Baba alivyoniamuru; ndivyo nitafanyavyo, ili ulimwengu ujue kwamba ninampenda Baba "(14:23, 27, 29-31).

Jibu la Yesu hapa linaelezea jambo ambalo anaendesha gari katika kifungu hiki - kutengana. Katika mistari machache haya, Kristo huweka tofauti tatu wazi kati ya ufalme wake na ulimwengu:

  • "Dunia haitaniona tena, lakini mutaniona mimi" (14:19).
  • "Amani yangu nawapa; niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo" (14:27).
  • "Kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu" (14:30).

Hadi miaka michache iliyopita, kutengana ilikuwa tabia ya kufafanua kanisa la Kristo. Kuweka mbali ni amri wazi kutoka kwa Neno la Mungu na sehemu ya wito wote wa Kikristo. Leo, hata hivyo, inaonekana kuwa tofauti kidogo kati ya kanisa na ulimwengu. Hebu tukumbuke kwamba tumechaguliwa kwa ajili ya ufalme wake madhumuni, kuwa vyombo vya mabadiliko.

Download PDF