KUCHEMSHA UCHUNGU | World Challenge

KUCHEMSHA UCHUNGU

David Wilkerson (1931-2011)February 19, 2020

Wamarekani wanaonekana kuwa na tabia ya kutumia maneno ya kupikia kuelezea hisia. Kwa mfano, mtu aliyekasirika anaelezewa kama mtu aliye na mvuke na mtu aliyekasirika anatajwa kuwa ni mwendawazimu.

Fikiria maneno ya kukasirika na kulaumiwa ambayo ndugu za Yosefu walimuzingishia. Shetani alichochea maneno hayo kwa sababu alitaka Yosefu aendelee na uchungu na atumie miaka kuamuru juisi za hasira, kisasi na chuki. Asante Mungu, Joseph aliiweka hayo yote chini - hakuyaruhusu achemke!

Je! Wewe unawasisi au unachemka juu ya kitu fulani kilisemwa au kilifanywa juu yako? Je! Ni ndimi za moto za hasira zinaendelea kuwaka, zinakuletea kukuchemsha polepole, na kwakweli unakataa kuyizima kabisa? Ikiwa ni hivyo, uko kwenye hatari ya kuchemka zaidi. Wakristo wengi sana hawana maisha hata kidogo kwa sababu wanashikilia uchungu wa kuuma, wakiruhusu mawazo kuwachanganya.

Neno la Mungu linaonya dhidi ya kuhifadhi uchungu: "Tefuteni kwa bidi kuwa na amani ... mukiangalia sana mtu aiipungukiwe na neema ya Mungu; isije ikawa mizizi yoyote ya uchungu ikasababisha shida, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo” (Waebrania 12:14-15). Mtu mwenye uchungu hatasikiliza ushauri; Mkristo mwenye uchungu hatatii hata Neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hasira hufanya moyo wa ukweli kuwa kipofu.

Mpendwa, chachu iliyo ndani ya moyo wako ni ngumu kufanya kazi sasa. Labda hauwezi kuchoma moto katika tanuri. Lakini, mwishowe, chachu itasababisha kuongezeka. Na, katika dakika moja ya ghadhabu, italeta mkate wa uovu!

Hii inaelezea maisha ya Wakristo wengi leo. Wana chachu kidogo ndani ya mioyo yao - hasira ndogo au kuumiza ambazo hawajawahi kushughulikia - na hawataki kukabiliana nazo na kuzitubu. Badala yake, wao huzigeukia tu kwa kuzifumbia macho. Wanaweza kuamini mioyo yao ni safi, isiyo na hatia. Wanaweza hata kushuhudia, "Sina chochote dhidi ya mtu huyo. Sina jukumu juu ya kitu chochote."

Lakini chachu ya uchungu bado inafanya kazi ndani yao - inafikia katika kila eneo la maisha yao. Na wakati utakuja ambapo itakuwa uso tena, kuongezeka kama mkate ulio chachu - kwa sababu haujashughulikiwa!

Roho Mtakatifu atakupa uweza kuzima moto wa ghasia unaokusumbua. Amini msamaha wa Kristo na umruhusu akuwezesha kushinda kila kizuizi cha kutimiza na ukomavu kwake.

Download PDF