KUCHUKIWA KWA SABABU YA KAZI YA YESU | World Challenge

KUCHUKIWA KWA SABABU YA KAZI YA YESU

David Wilkerson (1931-2011)September 17, 2020

Yesu anaambia kanisa, "Heri wale wanaoteswa kwa ajili ya haki, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi wakati wakutukaneni na kuwatesa, na kusema kila aina ya maovu dhidi yenu kwa uongo kwa ajili Yangu. Furahini na kushangilia sana, kwa maana thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowatesa manabii waliokuwako kabla yenu” (Mathayo 5:10-12).

Kwa nini ulimwengu unachukia kanisa la kweli, wachungaji wake na waumini? Mkristo wa kweli ni mwenye upendo, amani, anasamehe na anajali. Wale wanaotii maneno ya Yesu ni wa kujitolea, wapole na wema.

Hekima ya kawaida inatuambia kwamba sio kawaida kuwachukia wale wanaokupenda, kukubariki na kukuombea. Kwa hivyo, kwa nini Wakristo wanachukiwa sana? Yesu anasema tu, "Ikiwa ulimwengu unawachukia ninyi, mwajua kwamba ilinichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Ikiwa walinitesa mimi, watawatesa ninyi pia" (Yohana 15:18, 20).

Kanisa, wahudumu na waumini wanachukiwa kwa sababu ya utume wao, ambayo ni zaidi ya kuwaambia watu waliopotea, "Yesu anakupenda." Unaweza kurudi kwa mshangao wakati unakumbushwa juu ya nini dhamira yetu ni. Kuweka tu, kama Wakristo tunapaswa kuchukua kutoka kwa wasio waaminifu kile cha thamani zaidi kwao: kujiona kuwa waadilifu. Ni kuwatafsiri katika uhuru wanaodhani ni utumwa.

Yesu alisema, "Niliwachagua kutoka ulimwenguni" (Yohana 15:19). Hii inagonga kiini kabisa cha kwanini tunachukiwa. Tulipookolewa, tulitoka "ulimwenguni" na tukakubali dhamira yetu ya kusisitiza kwamba wengine pia "watoke ulimwenguni."

"Ninyi si wa ulimwengu… kwa hivyo ulimwengu unawachukia ninyi" (15:19). Kristo anasema, kwa asili, "Ulimwengu unakuchukia kwa sababu nilikuita kutoka katika hali yako. Na hiyo inamaanisha nimekuita nje ya ushirika wao. Walakini, sikuita tu, kisha nikakutuma kuita watu wengine wote. "

Hapa kuna neno linalotia moyo. Ingawa ulimwengu unawachukia na kuwatesa wanafunzi wa kweli wa Kristo, tunapata upendo unaokua na mapenzi ya kimungu kati ya washiriki wa kanisa lake. Kwa kweli, wakati ulimwengu unaozunguka unazidi kuwa wa machafuko, upendo wa ajabu wa waamini wenzetu unakua wa thamani zaidi.

Kama Kristo alisema, "Pendaneni kama vile mimi nilivyowapenda ninyi" (Yohana 13:34).

Download PDF