KUDAI USHINDI KAMILI | World Challenge

KUDAI USHINDI KAMILI

Gary WilkersonJanuary 20, 2020

Wakati nabii Elisha alikuwa kwenye kitanda chake akiwa mauti, Yoashi, mfalme wa Israeli, alilia kwa sauti kwamba taa kuu ya unabii ya Israeli ilikuwa karibu kuzima. Alikumbuka kazi kubwa za imani za Elisha na kulia, "Baba yangu! Baba yangu! … Gari na wapanda farasi wa Israeli!” (2 Wafalme 13:14). Elisha alishirikiana kwa ufupi, na kuleta tumaini kwa moyo wa Joashi. Kisha nabii akampa maagizo mfalme: "Nenda utufate uta na mishale kadhaa" (13:15).

Elisha akamwambia mfalme afuse mishale angani, ambayo Yoashi alifanya, na kisha Elisha akamwambia achukue mishale hiyo na kupiga chini pamoja nao. Joashi alikubali kwa kupiga ardhi mara tatu. Kisha, kwa mshangao wa mfalme, Elisha alikasirika na kuraramika, "Ungekuwa umepiga ardhi mara tano au sita; basi ungeshinda [Syria] na kuiangamiza kabisa. Lakini sasa utaishinda mara tatu tu” (13:19).

Hii inaweza kuonekana kama tukio la kushangaza kutoka kwa maisha ya Elisha, lakini alikuwa juu ya kujenga imani ya wengine hadi mwisho kabisa. Alikuwa akimwambia Mfalme Yoashi, "Je! Unathubutu kutarajia kidogo kutoka kwa Mungu! Ungeshinda Syria mara tano au sita lakini utaishia kwa tatu tu."

Maneno ya Elisha yanatumika kwa kila Mkristo leo. Bwana wetu anataka tuende zaidi ya ushindi mdogo. Kupitia hadithi za Mungu kwenye Neno, tunapaswa kujenga imani juu ya imani - ushindi juu ya ushindi - na kuwa na njaa ya yeye kuendelea kuchukua hatua. Hatupaswi kuridhika kutulia. Kwa kweli, Elisha anatuambia, "Mungu atakupa ushindi mwingi kadiri unavyotaka kufanya. Endelea kupiga aridhini kwa ajili ya imani!"

Hii inaweza kuonekana kama hitaji la moyo lakini kwa kweli ni huruma sana. Kuna hadithi ya Mungu kwa kila ndoa inayojitahidi, kila shida ya kifedha, kila hali ya kufadhaisha ya kazi, kila mzazi aliyetengwa na mtoto. Kumbuka, Mungu hatowi ushindi kwa sehemu lakini ushindi kamili!

Mungu amekuzunguka, na nguvu zote za mbinguni ziko karibu kukulinda na kukupa mahitaji yako. Mungu aichochee imani yako ili uendelee kupiga ardhi kwa kusadikika na kuaminiwa. Na, kumbuka, kila jaribio unalovumilia ni fursa ya ulimwengu kubadilishwa na hadithi yako ya Mungu.

Download PDF