KUELEWA MUDA WA MUNGU KATIKA MAOMBI | World Challenge

KUELEWA MUDA WA MUNGU KATIKA MAOMBI

Jim CymbalaSeptember 7, 2019

Wakati wowote tunapoomba, ni muhimu kutofautisha maagizo manne tofauti kutoka kwa Bwana. Kufanya hivyo kunaweza kutupatia wakati wa kufanikiwa ambao tunahitaji ili kufanya mapenzi yake. Kwa maombi yoyote au ahadi yoyote maishani mwetu, tunahitaji kutambua ikiwa Bwana anasema moja ya mambo haya manne:

  • Kamwe
  • Kila mara
  • Wakati Fulani
  • Sio sasa

Kusudi la ukuaji wa kiroho ni kuwa kama Yesu. Bibilia inatangaza kwamba kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu, Mungu alitusudia “kufanana na mfano wa Mwana wake” (Warumi 8:29). Hii ndio uwanja wa kiroho ambao tunaweza kupima maendeleo yetu: Je! Tunakuwa kama Yesu zaidi? Kutumia kipimo hicho, tunaanza kugundua kuwa mtu kama Kristo zaidi sio lazima awe mtu aliyekariri Maandiko mengi au yule anayeonekana kabisa katika uongozi.

Yeyote anayesoma maisha ya Yesu hawezi kusaidia lakini kuvutiwa na amani yake isiyosomeka na ushujaa kamili wa kiroho. Haijalishi hali hiyo, Bwana alijua la kusema na wakati wa kusema. Alijua wakati wa kuwa kimya na mara zote alifanya kitu sahihi. Alijua pia wakati wa kujiondoa kutoka kwa umati kwa wakati wa kupumzika au sala. Ufahamu wa Yesu wa wakati uliohitajika ulikuwa hauna kasoro.

Ufahamu huu wa kweli wa umuhimu wa kimungu na wakati sahihi wa kiroho uko moyoni mwa maana ya kuwa mkomavu katika Kristo. Vitu vingine havipaswi kufanywa kamwe, wakati vingine lazima zizingatiwe kila mara. Kwa nyakati fulani hatua fulani ndiyo njia sahihi ya kuchukua; wakati mwingine hata vitu vizuri havifai kwa sababu Bwana anasema "sio sasa" mapenzi  – Kamwe yake, Kila mara, wakati furani, na sio sasa – vinaweza kutusaidiya kujilinda mitego ya maumivu, na kutuongoza katika  mapenzi yake mazuri.

Siku zote Mungu huwa hafanyi mchezo wakati anatupa maagizo yake. Angalia mwongozo wake unapoenda katika utii wa Neno lake na atakuwezesha kudumisha matembezi mazuri pamoja naye.

Jim Cymbala alianzisha Hema la Brooklyn na washiriki wasiozidi  ishirini katika jengo ndogo, lililokuwa chini ya barabara katika sehemu ngumu ya jiji. Mzaliwa wa Brooklyn, ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF