KUFUATA HEKIMA YA MUNGU | World Challenge

KUFUATA HEKIMA YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)October 28, 2020

“Malkia wa Kusini atasimama katika hukumu pamoja na kizazi hiki na kukilaani; kwa maana alikuja kutoka miisho ya dunia kusikia hekima ya Sulemani; na kwa kweli aliye mkuu kuliko Sulemani yuko hapa” (Mathayo 12:42).

Malkia wa Sheba alisumbuka sana katika nafsi yake na maswali yote makubwa ya maisha - juu ya Mungu, siku zijazo, kifo - na alitamani majibu. Hata hivyo hakuna utajiri, umaarufu au ushauri unaweza kujibu kilio cha roho yake. Kisha akasikia juu ya Mfalme Sulemani, mtu mwenye hekima zaidi aliyewahi kuishi.

"Malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani juu ya jina la Bwana, alikuja kumjaribu kwa maswali magumu… alizungumza naye juu ya yote yaliyokuwa moyoni mwake. Basi Sulemani akajibu maswali yake yote; hakukuwa na jambo gumu kwa mfalme hata asingeweza kumwelezea” (1 Wafalme 10:1).

Kufika kwa Sulemani haikuwa kazi rahisi kwa malkia, kwani yeye na msafara wake walisafiri kupitia jangwa la moto hadi siku sabini na tano kumfikia - safari ndefu na ngumu. Walakini hakuna kitu kinachoweza kumzuia malkia kupata hadhira na Solomoni. Na hakukata tamaa! Sulemani alijibu maswali yake kwa ukweli mzuri na wa kuangaza.

Hapa katika Mathayo Bwana anatuambia, "Ikiwa unakiri kuwa mfuasi wangu, je! Unatafuta hekima kwa shauku kama malkia alivyotafuta hekima ya Sulemani? Niko hapa pamoja nawe kujibu maswali yako yote na kutimiza tamaa zako zote! ”

Malkia anaweza kutuambia, “Niliona na kusikia hekima ya mtu aliyeishi wakati wangu na maneno yake yalibadilisha maisha yangu. Lakini wakati ulifika wakati nilipaswa kuondoka mbele yake. Lakini sio kwako! Una Yule anayeishi katikati yako ambaye ni mkubwa kuliko Sulemani. Unaweza kufikia hekima yake yote, haki yake na utakatifu.”

Wakati wako wa mwisho ulikuwa na uzoefu wa kutisha na Yesu? Ni lini ulivutiwa sana na hekima yake ya kuleta amani hata ikakuondoa pumzi? Ulisema lini mara ya mwisho, "Hakuna kitu ambacho nimefundishwa juu ya Kristo kilinitayarisha uzoefu huu pamoja naye. Ametatua mashaka yangu na kuniletea furaha kabisa”?

Kristo anataka kujifunua kwa wale wanaomfuata kwa gharama yoyote na njaa ya Neno la Mungu.

Download PDF