KUFURAHIA KATIKA MUNGU | World Challenge

KUFURAHIA KATIKA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)December 17, 2019

Maombi yanayompendeza Mungu ni rahisi sana na rahisi kuelewa. Wanafunzi wakamwambia Yesu, "Bwana, tufundishe kuomba" (Luka 11:1). Ombi hili linaonyesha hamu ya dhati ya kujifunza kusali kwa njia inayompendeza Bwana.

Wakristo wengi huomba kwa sababu ya wajibu, lakini maombi hao kwa ajili ya ustawi wetu au utulivu wetu, ni kwa raha ya Mola wetu. Mungu huwaambia wanafunzi wake, "Mnapoomba, musitumie marudio isiyo na maana kama vile mataifa hufanya ... Basi msifanane na hao; maana Baba yenu anajua vitu ambavyo mnahitaji kabla hamjamuomba” (Mathayo 6:7-8). Kwa maneno mengine, "Unapoingia mbele yangu, angalia mawazo yako juu ya ushirika nami - juu ya kunijua."

Muda wetu mwingi wa maombi hutumika kumwuliza Mungu kwa kazi bora, ziada, chakula, nguo na mahitaji mengine. Lakini Baba yetu tayari ametoa mpango wa mahitaji yetu ya kila siku: "Msiwe na wasiwasi kuhusu maisha yenu, mle nini au mnywe nini; wala miili yenu, mvae nini” (Mathayo 6:25).

Bibilia inasema, "Jifurahishe pia katika Bwana, naye atakupa matamanio ya moyo wako" (Zaburi 37:4). Kufurahi katika Bwana haimaanishi kuwa na furaha mbele zake; inamaanisha kuwa na uwezo wa kusema, "Natamani sana kuwa pamoja naye kwa sababu wengine wote huniacha nikiwa na kitu na sijatimizwa. Ni Yesu tu anayeweza kugusa mahitaji yangu ya ndani kabisa."

Kuja kwa Bwana kwa furaha haimaanishi kuwa hatuwezi kuja kwake wakati wa huzuni na huzuni. Wakati wa nyakati kama hizi tunapendelea kuwa pamoja naye zaidi ya wengine wote. Tuliumbwa kwa ushirika naye, hata katika nyakati zetu nguvu.

Je! Unapenda kuwa pamoja naye? Je! Unampendelea kuliko wengine wote? Muombe Mungu aweke ndani yako moyo ambao hutumika kwa urahisi kwa uwepo wake. Na kisha usikilize kwa karibu Roho wake Mtakatifu wakati wa ushirika wako na yeye. Atakufunulia Neno lake kwa njia mpya anapokufundisha kusali.

Download PDF