KUHIFADHIWA NA NGUVU YA MUNGU | World Challenge

KUHIFADHIWA NA NGUVU YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)August 9, 2019

Kuna hadithi ya Agano la Kale ya kufurahisha ambayo inaonyesha vizuri nini inamaanisha kutunzwa na nguvu ya Mungu. Tunaipata katika 1 Wafalme 6.

Benhadad, mfalme wa Shamu, alitangaza vita juu ya Israeli na kuandamana dhidi yao na jeshi kubwa. Vikosi vyake vikiendelea, mara nyingi aliita wa shauri waake wake wa vita ndani ya vyumba vyake vya kibinafsi ili kupanga mkakati wa siku iliyofuata. Lakini nabii Elisha, akiongozwa na Roho Mtakatifu, aliendelea kutuma ujumbe kwa mfalme wa Israeli, akielezea kila hatua ya askari wa maadui. Mara kadhaa, Waisraeli walitoroka kushindwa kwa sababu ya maonyo ya Elisha.

Benhadad alikasirika na aliwaita watumishi wake pamoja. "Nionyeshe msaliti huyu! Nani anafichua mipango yetu kwa mfalme wa Israeli? "" Mmoja wa watumishi wake akasema, 'Hapana, bwana wangu, mfalme; lakini Elisha, yule nabii aliye katika Israeli, humwambia mfalme wa Israeli maneno unayosema” (2 Wafalme 6:12).

Mara moja Benhadad alituma vikosi kumkamata Elisha. Wakaenda Dothani usiku na kuzunguka mji, wakakusudia kumshangaza nabii huyo mzee. Lakini mtumishi wa Elisha akaamka mapema na kuona kwamba "kulikuwa na jeshi, likizunguka mji na farasi na magari." Alishtuka, akakimbilia kwa Elisha na kuuliza wafanye nini. "[Elisha] akajibu, 'Usiogope, kwa maana wale walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao.' 'Ndipo Elisha akasali, akasema,' Bwana naomba ufungue macho yake ili apate kuona. ' Bwana akafungua macho ya yule kijana, na akaona. Na akatazama, mlima ulikuwa umejaa farasi na magari ya moto karibu na Elisha” (2 Wafalme 6:16-17).

Elisha, kama mtunga-zaburi, angeweza kusimama katikati ya shida na akasema kwa uhakika, "Sitawaogopa maelfu ya watu ambao wamejipanga dhidi yangu pande zote" (Zaburi 3:6).

Acha ombi lako liwe la Elisha: "Bwana, fungua macho yangu ili nione milima imejaa farasi na mikokote ya moto - Bwana wa majeshi!" Mpendwa, kuna tumaini! Bwana wa majeshi yuko pamoja nasi. Yeye pekee ndiye mchungaji wetu. Hatawacha watoto wake wateleze au kuanguka. Tunashikiliwa katika kiganja cha mikononi mwake. Hakikisha kuwa yuko pamoja nawe kwa kukulinda, kukuongoza, na kukuburudisha leo katika njia mpya.

Download PDF