KUITWA MBELE YA UWEPO WAKE | World Challenge

KUITWA MBELE YA UWEPO WAKE

David Wilkerson (1931-2011)August 1, 2019

"Ni nani atakayepanda juu ya mlima wa Bwana? Au ni nani atakayesimama mahali pake patakatifu? Ni mtu aliye na mikono safi na moyo safi" (Zaburi 24:3-4).

Kutoka mwanzo, Mungu amewaita watu watakatifu kwenye mlima wa uwepo wake ili kusikia yale anayotoka mbinguni. Alimwita Ibrahimu kwenye mlima ili kumthibitisha na kumleta karibu katika ushirikiyano naye mwenyewe (angalia Mwanzo 22:2). Ibrahimu alipata ujuzi kuhusu Mungu ni nani wakati alikuwa akiweka kisu kwa mwanawe mwenyewe - na Mungu alitoa kondoo kama dhabihu badala ya Isaka: "Akasema, Usiweke mkono wako juu ya kijana wako" ... Ndipo Ibrahamu akainua macho yake, na akatazama, na pale nyuma yake kulikuwa na kondoo mume amenaswa katika kichaka" (Mwanzo 22:12-13).

Musa alivutiwa na Mungu kwenye Mlima Horebu, ambako alipokea wito wake wa kuwaongoza wana wa Israeli kutoka utumwani. Na Musa ilikuwa akirudi mlimani, na kila wakati Mungu alikuwa anataka kuzungumza na watu wake: "Musa akapanda mlimani wa Mungu, naye Bwana akamwita kutoka mlima huyo" (Kutoka 19:3, Biblia ya Kiebrania).

Petro alikuwa juu ya mlima, mbele ya Mungu, aliposikia sauti ya Bwana. "Na tuliisikia sauti hii iliyotoka mbinguni, tulipokuwa pamoja naye kwenye mlima mtakatifu" (2 Petro 1:18).

Sehemu ya mlima haipatikani kwa urahisi. Unapaingia kupitia chumba chako cha siri na kukaa, unataka kuhatarisha kila kitu kuwa peke yake mbele ya Mungu mpaka nafsi yako itakapokuwa moto. Inafikiwa kwa kurudilia kila siku, kwenda juu kila wakati, juu ya miamba na kuwa kwenye upinzani-na hakuna kurudi nyuma mpaka mkutano huo ufikishwe. Hakuna mtu anayefika kwenye mkutano wa uwepo wa Mungu kwa ibada ya saa moja. Ni lazima iwe njia ya uzima.

Ufunuo wa Kristo ni mkubwa sana kupita uweza wetu wa ufahamu kabisa. Lakini wale ambao wamefungwa na Mungu katika sala wanapata mengi akiongezeka kimawazo ya Kristo kama Roho Mtakatifu anamfunua ndani ya moyo. Rudi kwenye chumba cha siri na ufanywe upya  na utukufu wa Bwana. Unaweza kuwa na "uzoefu wa mlima" ambapo furaha yako imerejeshwa na maisha yako inachukua kusudi na muongozo mpya.

Download PDF