KUJA KUPITIA DHORUBA KAMA MWABUDU | World Challenge

KUJA KUPITIA DHORUBA KAMA MWABUDU

David Wilkerson (1931-2011)July 31, 2020

 "Basi Bwana aliokoa Israeli siku ile mikononi mwa Wamisri. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, na kusema, ‘Nitamwimbia Bwana, kwa maana ameshinda kwa utukufu!'” (Kutoka 14:30; 15:1).

Mungu anataka utoke katika dhoruba yako ibada! Alikuwa amekuandalia njia katika usiku wako wa giza na ana mpango wa kukutoa kama mfano wa kuangaza kwa ulimwengu wa uaminifu wake kwa watu wake.

Wakristo wengi wanajua kile kilichotokea kwa Israeli kwenye Bahari Nyekundu na jinsi Mungu alivyookoa watu wake wateule. Walakini, unaweza kujiuliza tukio hili lina uhusiano gani na kukufanya wewe kuwa waabudu.

Hii ndio tukio: Israeli walipiga kambi karibu na bahari na watu walikuwa wakifurahiya kwa uhuru wao mpya. Baada ya miaka mia nne ya utumwa, Mungu alikuwa amewaongoza kutoka kwenye tanuru ya chuma ya Wamisri. Walipokuwa wakijua ladha yao ya kwanza ya uhuru, walijawa na tumaini kwamba uhuru huleta, wakiimba na kulia, "Tume huru mwisho!" Walifurahiya sana ahadi ambazo Mungu alikuwa amewapa.

Tukio hili linaonyesha wazi Mkristo aliyeokolewa kutoka kwa dhambi - anafurahi uhuru wake mpya kutoka utumwa wa zamani na ana wimbo mtakatifu moyoni mwake kwa sababu anaishi ahadi za Mungu. Lakini basi shambulio linakuja! Kwa upande wa Waisraeli, jeshi la Farao lilishambulia ghafla na bila kutarajia, likituma mshtuko katika kambi yote. Wakati wa amani ya Israeli kubwa, adui alitaka kuwameza; wakati wa uhuru wao, wakati wa tumaini kuu, Shetani alijaribu kuwatoa.

"Wana wa Israeli waliinua macho yao, na tazama ... waliogopa sana, na wana wa Israeli wakamlilia Bwana" (Kutoka 14:10). Licha ya hofu yao, Bwana alilinda Israeli na akawaleta ushindi (ona Kutoka 14:31).

Shetani atakapokujia na kujaribu kukushinda, kama Musa alivyowaambia Waisraeli, Bwana angekuambia, “Usiogope. Simama, uone wokovu wa BWANA, ambao Atakutekelezea leo… Bwana atakupigania, na wewe utakaa kimya” (14:13-14). Na kama Israeli, unaweza kutoka kama mwabudu na kuimba kwa sauti ya ushindi!

Download PDF