KUJIANDAA KWA SIKU ZIJAZO | World Challenge

KUJIANDAA KWA SIKU ZIJAZO

David Wilkerson (1931-2011)March 22, 2019

"Siku ya Bwana itakuja kama mwizi usiku" (2 Petro 3:10). Mungu hutumia watumishi waaminifu - wakati mwingine wale wenye vurugu za kitaifa na wakati mwingine wanyenyekevu, wasiojulikana, walinzi wa siri - kutoa maneno yake ya onyo. Ni wale tu ambao hawapendi dunia hamu sana ya kuja kwa Bwana kwa kuwa atawalete ujumbe wa kweli katika mioyo yao.

Mungu anawaonya watu wake waaminifu ili wakati msiba wa ghafla unapotokea, hawatiwi na hofu. Wakati matukio ya kutisha yanatatokea, watu wa Mungu wanapaswa kujua kwamba kilichotokea si ajali au tendo lisilojulikana. Wanapaswa kuwa na amani ya Kristo katika mioyo yao, wakijua kwamba Mungu wetu bado ni mkuu wa ulimwengu. Hawatakuwa na wasiwasi wakati mioyo ya watu wengine inawashinda kwa hofu katika mambo yote ya kutisha wanayoyaona duniani.

Petro anaendelea kusema, "Mbingu zitatoweka kwa mshindo mkubwa, na mambo yote yatayeyuka kwa moto mkali; dunia na matendo yaliyo ndani yake yatateketezwa" (3:10).

Mtume Petro anazungumzia nani maneno haya? Jibu linapatikana katika 2 Petro 3:1, "Wapendwa, sasa ninawaandikia." Anazungumzia mabaki waamini walio waaminifu. Wakati wowote tunaposikia maneno kama ya Petro, jibu la kwanza ni kujiondoa. "Kuna habari mbaya sana leo. Kwa nini tunapaswa kusikia ujumbe huu sasa? Kwa nini sio tu kuruhusu hilo kufika? "Lakini Petro alikuwa na sababu:" Basi, kwa kuwa vitu hivi vyote vitaharibika, imeapaswa ninyi kuwa watu watabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa" (3:11).

Kwa sababu ya kufutwa ghafla kwa vitu vyote, watu wapendwa wa Mungu wanapaswa kuangalia tabia zao wenyewe. Wale ambao wanatafuta utimilifu wa unabii wa Biblia wanapaswa kuwa sawa na mfano wa Kristo, katika mwenendo, katika mazungumzo na katika mawazo. Usifanye kosa, moto unakuja. Na kwa sababu hiyo, tunapaswa "kuwa wenye bidii ili muonekane katika amani kuwa hamna mawaa  wala aibu mbele yake" (3:14).

Download PDF