KUJIFUNZA KUZUNGUMZA VIZURI JUU YA WENGINE | World Challenge

KUJIFUNZA KUZUNGUMZA VIZURI JUU YA WENGINE

David Wilkerson (1931-2011)August 5, 2020

“Ndipo utaita, na Bwana atakujibu; utalia, naye atasema, Mimi hapa. Ikiwa utaondoa nira kati yako, kidole cha kidole, na kusema uovu” (Isaya 58:9).

Sababu tunaomba, kufunga na kusoma Neno la Mungu kusikika mbinguni. Lakini Bwana hushikilia "kubwa" kwa hii. Anatangaza, "Ikiwa unataka nisikie juu, basi lazima uangalie maswala ya moyo wako. Ndio, nitakusikia - ikiwa utaacha kuelekeza kidole kwa wengine, ikiwa utaacha kusema juu yao bila heshima. "

Ni dhambi kubwa machoni pa Mungu kwetu kusema kwa njia ambazo zinasababisha sifa ya mtu mwingine. Mithali inatuambia, "Jina zuri linapaswa kuchaguliwa badala ya utajiri mwingi, kupenda kibali kuliko fedha na dhahabu" (22:1). Sifa nzuri ni hazina iliyojengwa kwa umakini kwa muda. Walakini tunaweza kuiharibu haraka na neno moja la unajisi kutoka kinywani mwetu.

Daudi aliazimia kutazama ulimi wake: "Nimekusudia kinywa changu kisikosee" (Zaburi 17:3). “Ee Bwana, weka mlinzi juu ya kinywa changu; linda mlango wa midomo yangu” (Zaburi 141:3).

Tena, Daudi ahimiza, "Maneno ya kinywa changu na kutafakari kwa moyo wangu ukubalike machoni pako, Ee Bwana, nguvu yangu na Mkombozi wangu" (Zaburi 19:14).

Unaweza kujiuliza, "Je! Kweli inawezekana kudhibiti ulimi, kusudi la kutenda dhambi kwa kinywa?" Tena, Daudi anajibu na ushuhuda huu: "Nilisema, nitazingatia njia zangu, ili nisije nikifanya dhambi kwa ulimi wangu; Nitaiweka mdomo wangu na tangi, wakati waovu wako mbele yangu” (Zaburi 39:1). Anasema, kwa asili, "Kila wakati ninapanda farasi, lazima nitaweka turuba kinywani mwake. Na hakika kama vile ninafanya hivyo na farasi wangu, lazima niifanye kwa ulimi wangu."

Wapendwa, hakuna mtu mmoja anayesoma ujumbe huu ambaye ni mtakatifu sana kuukubali na kufanya mabadiliko. Wote tumewaamua watu vibaya, iwe tunajua au bila kujua, na tumenena kwa njia ambazo hatupaswi kuwa nazo. Lakini kuna habari njema! Ikiwa utatubu mbele za Bwana, kwa upendo wake na neema yake atakupa moyo mpya na nguvu ya kuondoa kila uovu.

Download PDF