KUKABILIANA NA MAADUI WA IMANI | World Challenge

KUKABILIANA NA MAADUI WA IMANI

Claude HoudeMarch 14, 2020

"Mshindanie imani ambayo iliokabidiwa watakatifu. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa sisri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii ... ambao wanabadilisha neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, na kumkataa Bwana Mungu, na Bwana wetu Yesu Kristo” (Yuda 3-4). Lazima tugundue, tukabiliane, na tujifunze kushinda, na kujilinda dhidi ya maadui wa imani yetu.

"Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni dhibitisho la vitu visivyoonekana. Maana kwa hiyo, wazee walishuhudiwa vizuri” (Waebrania 11:1-2). Kuna njia moja tu ya kudumisha ushuhuda mzuri kwa Kristo na hiyo ni kwa kufanya upya na kutetea imani yetu. Fikiria juu ya jinsi adui anataka kuiba, kufisadi na kumaliza imani yako. Biblia iko wazi kwamba "bila imani haiwezekani kumpendeza [Mungu]" (11:6).

Mwandishi wa Waebrania anatoa neno la kushangaza kwa waumini wachanga wote. Kulikuwa na maelfu yao na walipaswa kuangalia kwa waumini wazee kama mifano. “Kumbuka wale watawalao, ambao wamekuambia neno la Mungu; tena, kwa kuzingatia matokeo ya mwenendo wao. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo, na hata milele” (13:7-8). Anasema, "Angalia wale ambao wamekuletea neno la Mungu na kufuata mwenendo wao."

Wale ambao tumekuwa tukitembea na Bwana, na kuimba, kumwabudu, na kumuona akiwa mwaminifu miaka hii yote ni kuwa mifano, viwango kwa wale wanaokuja nyuma yetu ili waangalie. Hii ni jukumu la kushangaza na la unyenyekevu. Wale wachanga katika imani ni kufuata maisha yetu na kwa kweli tazama jinsi tunavyoonyesha imani yetu kupitia mapambano na maumivu tunayovumilia.

Mwandishi wa Waebrania anasema, "Waangalie na ufuate mfano wao!" Na Yuda anasema, "Ni haraka kwamba upigane kwa bidii kwa imani, kwa maana watu wasiomcha Mungu wameingia bila kutambuliwa." Tunaishi katika siku za mwisho za wakati na lazima turuhusu Roho Mtakatifu atufundishe jinsi ya kuishi na pia kugundua vitu ambavyo vinaweza kututenganisha na Yesu wetu, na kutusababisha kumkataa.

Claude Houde ni mchungaji kiongozi wa Eglise Nouvelle Vie (Kanisa la New Life) huko Montreal, Canada. Chini ya uongozi wake Kanisa la New Life limekua kutoka kwa watu wachache hadi zaidi ya 3500 katika sehemu ya Canada pamoja na makanisa machache ya Kiprotestanti yaliyofaulu.

Download PDF