KUKABILIYANA NA SHINIKIZO LA HOFU | World Challenge

KUKABILIYANA NA SHINIKIZO LA HOFU

Jim CymbalaJune 9, 2018

Downtown Brooklyn sio mahali pekee inayokabiliana kwa injili. Kama Wakristo, tunaweza kupata uadui popote tunapoenda. Upinzani huo unaweza kutufanya tuwe na hofu na wasiwasi. Tunaogopa kwamba ikiwa tunasimama kwa ajili ya Kristo, hatuwezi kufanana na familia yetu, marafiki, au wafanyakazi wenzetu. Ndiyo maana Maandiko yanatuonya juu ya umuhimu wa kuungama kwa umma kuhusu imani yetu katika Kristo.

"Kwa sababu kila atakayenionea haya mimi na maneno yangu, Mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo, atakapokuja katika utukufu wake na wa Baba na wa malaika watakatifu" (Luka 9:26). Ni wazo gani lenye kusisimua kwamba Yesu anaweza kuwa na aibu kwa baadhi yetu wakati anaporudi duniani.

Hii haja ya ujasiri inatumika hata kwa watoto wanaokua katika nyumba ya Kikristo. Wanaweza kuzungumza juu ya mambo ya kiroho bila kupinga sana. Lakini mambo hubadilika wanapofikia shule ya sekondari na baadaye huenda chuo kikuu. Ghafla wanaona kwamba ikiwa wanasema juu ya Mungu Muumba, au mbaya zaidi, Yesu kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, wao wanaandika. Waprofesa wanawaita wasiojua; wanafunzi huwachagua kuwa wasio na wasiwasi, hivyo wengine hukaa kimya, wakiogopa kukataliwa na wenzao.

Wanafunzi wa Kikristo wanapoondoka shuleni na kuingia kazini, hupata uadui sawa. Sasa wanajifunza kwamba kumtaja Yesu kwenye kazi kunaweza kuwafanya kupoteza fursa za kazi na wengine hatua kwa hatua kuwa Wakristo wa kujificha.

Tunaishi katika mazingira ya kiroho yenye chuki, na hatupaswi kuwa vijana wa kukabiliana na shinikizo la kutoa hofu au ukimya. Ni kweli kwa wahudumu na wengine watu wa naikaa kwenye kiti cha kanisani. Ndiyo maana ahadi hii kutoka kwa Biblia ni muhimu sana kwetu: "Kwa maana hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu naya upendo naya moyo wa kiasi" (2 Timotheo 1:7). Kwa njia ya Roho Mtakatifu, Mungu ameahidi kutupa ujasiri, na hata ujasiri, kuogelea dhidi ya kupinga sasa na kuzungumza kwa Kristo hata ingawa tunaweza kudhihakiwa.

Jim Cymbala alianza Hema la Brooklyn (Brooklyn Tabernacle) akiwa na wanachama wasio zidi ishirini katika jengo la chini katika sehemu ngumu ya mji huo. Mzaliwa wa Brooklyn, yeye ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF