KUKARIBIA YESU KATIKA IMANI | World Challenge

KUKARIBIA YESU KATIKA IMANI

Tim DilenaDecember 28, 2019

"Mtu moja katika Mafarisayo akamalika Yesu kula chakula cha jioni na yeye, akaingiya katika nyumba ya yule Mfarisayo, akaketi mezani. Mwanamke mmoja katika mji huo ambaye alikuwa mwenye dhambi, alipopata habari kwamba Yesu alikuwa akila nyumbani kwa yule Mfarisayo, alileta chupa ya marimari ya marashi. Akasimama karibu na miguuni yake akilia, akaanza kunyunyiza miguu yake na machozi yake. Kisha akavifuta kwa nywele zake, akaibusubusu miguu yake na kuipaka yale marhamu” (Luka 7:36-38, NIV).

Katika siku za Yesu, ulipomwalika mtu wa heshima nyumbani kwako kwa chakula cha jioni, washiriki wa jiji lote walikuwa wanahudhuria. Wakati hawakuwa wamechagua kukaa, wangeweza kusimama dhidi ya ukuta na kuangalia bila kushiriki. Katika mazingira kama hayo alikuja mwanamke ambaye alitaka sana kumuona Yesu. Mwanamke huyu, kahaba, alikuwa tayari kuvumilia picha za watu wengine waliokuwepo ili kumkaribia Yesu, Mtu huyu ambaye alikuwa amesikia angeweza kumpa maisha mpya.

Wacha tuangalie jamii ya karne ya kwanza kwa muda mfupi. Aina tatu za watu hazikufaa kuguswa: mwenye ukoma; mtu mwovu; na maiti. Mwenye ukoma alilazimika kupiga kelele kwa onyo kwa wengine, "Niko mwenye uchafu" na kila mtu angeondoka. Mtu mwovu angewekwa nje ya macho ya mtu. Na ilifahamika kuwa kuambukizwa, iwe ni ya kiroho au ya mwili, inaweza kukujia ikiwa unakutana na maiti.Yesu hakufungwa na mila ya siku zake na alikataa mambo yote ma tatu ya kijamii:

  • Alikutana na mjane akiandamana na mwili wa mtoto wake aliyekufa na akasema maisha ya ufufuo ndani ya mwili wa kijana huyo (ona Luka 7:11-15). Ufufuo unashinda juu ya kifo!

  • "Aliponya watu wengi ambao walikuwa na magonjwa, magonjwa na pepo wabaya, na akawapa kuona watu wengi vipofu" (7:21).

  • Alikutana uso kwa uso na mwanamke mwovu ambaye alikuwa ameazimia kumfikia (7:38).

Wakati wewe na Yesu mko katika sehemu moja, mambo makubwa yanaweza kutokea! Ni yeye tu anayeweza kufunga sura ngumu katika siku za zamani kwa msamaha wa haraka - msamaha unaodumu milele. Leo, Bwana wetu bado anapatikana kwa kuponya, kurejesha na kutoa uzima wa milele.

Mchungaji Tim ni mchungaji wa kanisa la mji wa katikati huko detroit kwa miaka thelathini kabla ya kutumikia huko brooklyn tabernacle mjini NYC kwa miaka mitano. Yeye na mkewee Cindy sasa ni mchungaji huko Lafayette, Louisiana.

Download PDF