KUKATA TAMAA KWA MIOYO YETU YENYEWE | World Challenge

KUKATA TAMAA KWA MIOYO YETU YENYEWE

David Wilkerson (1931-2011)November 14, 2019

Je! Umechoka kuishi katika shida wakati kila kitu utakachohitaji kitatolewa? Labda umakini wako sio sawa. Unaelekea kuzingatia udhaifu wako, majaribu na makosa ya zamani - na unapoangalia ndani ya moyo wako, kile unachoona kinakukatisha tamaa.

Upendo wa Mungu unasisitiza kwamba tuache kuzingatia mapungufu yetu na dhambi zetu, na badala yake, tuangalie utajiri unaopewa sisi katika Kristo. Unapaswa kumtafuta Yesu, ni mwandishi na mmalizaji wa imani yako (ona Waebrania 12:2). Shetani atakapokuja na kuonyesha udhaifu moyoni mwako, una kila haki ya kujibu, "Mungu wangu tayari anajua yote na bado ananipenda! Amenipa kila kitu ninachohitaji kupata ushindi na kuitunza. Kwa kadiri anavyohusika, imekamilika!”

Mungu anakuhimiza, "Basin a tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate rehema, na kupata  neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji" (Waebrania 4:16). Mkumbushe Mungu kwamba ilikuwa wazo lake kwa ajili yako kuja kwake. Mchukue Mungu kwa Neno lake na useme kwa imani, "Bwana Yesu, nifurikishe amani yako kwa sababu umesema ni yangu. Nadai kupumzika kwa roho yangu."

Hauwezi kufanya kazi hii ndani yako. Hauwezi kuimba au kusifu chini kwako. Hapana, inatokana na kuwa na mizizi na msingi katika ufunuo wa upendo wa Mungu kwako. Hii haileti katika hisia lakini badala ya Neno ambalo yeye mwenyewe alisema: "Katika nyumba yangu kuna chakula cha kutosha" (Luka 15:17).

Ukiomba sasa hivi Roho Mtakatifu kukusaidia kuushika ukweli huu - kupata mizizi na msingi ndani yake - siku zijazo zitakuwa kubwa zaidi ambazo hujawahi kupata. Unaweza kwenda kwa Baba yako mwenye upendo na kudai mali yako yote!

Download PDF