KUKIMBILIA MBELE YA MUNGU | World Challenge

KUKIMBILIA MBELE YA MUNGU

Tim DilenaAugust 17, 2019

Baada ya Yoshua kuchukua uongozi wa wana wa Israeli kutoka kwa Musa, aliwaongoza kwenye ushindi mkubwa - haswa, Yeriko na Ai. Wakati Mungu akifanya miujiza mingi ya kushangaza kwa Waisraeli, uongozi wa Yoshua haukuwa kamili bila ubaguzi mmoja mbaya. Wagibeoni wenye hila waliingiliana na kumshawishi afanye uamuzi bila kushauriana na Mungu juu ya hilo (ona Yoshua 9:3-13). “Ndipo watu wa Israeli walitwaa riziki yao; lakini hawakuuliza ushauri wa Bwana. Naye Yoshua akafanya amani nao, na akafanya agano nao” (Yoshua 9:14-15).

Yoshua alilazimika kuheshimu agano alilokuwa amefanya na matokeo yalikuwa mazito. Waisraeli walienda vitani dhidi ya Waamori, lakini mashujaa wa Yoshua walihitaji mwangaza zaidi mchana kutwa ili kuwashinda adui wao. Joshua aliomba Mungu na akapokea muujiza ambao haujalinganishwa hadi leo - jua likasimama! "Haijawa kuwa siku nyingine mfano wa siku hiyo katika siku zilizo tangulia mbele tangu Bwana alipozuia jua, yote kwa sababu ya maombi ya mtu mmoja" (Yoshua 10:14)

Wengi wetu tumefanya maamuzi ya haraka bila kushauri hekima ya Bwana. Ndio sababu Mungu anatusihi: “Mtegemee Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee ufahamu wako mwenyewe; katika njia zako zote mkaribishe, naye atazielekeza njia zako” (Mithali 3:5). Neno pia linasema, "Si vizuri nafsi ya mtu kukosa ujuzi, na yeye afanyaye haraka kwa miguu hutenda dhambi" (Mithali 19:2). Ikiwa unakimbizwa kuchukua uamuzi, hakikisha kukimbilia mbele za Mungu kwanza.

Kwa hivyo, katika sura ya 9 Yoshua hufanya agano bila kuomba lakini kisha katika sura ya 10 analilia mbele ya Mungu, na Mungu anajibu kwa mtindo wa kuvutia. Kwa nini? Kwa sababu Yoshua alimualika Baba yake katika uamuzi wake mbaya, na Mungu alimhurumia na akaingilia kati.

Mungu atakufanyia vivyo hivyo kwako. Atachukua chaguo zako mbaya na kuzigeuza kuwa kitu cha kimiujiza ikiwa utageukia kwake na kutafuta uso wake./

Mchungaji Tim alichunga kanisa la mjini katikati huko Detroit kwa miaka thelathini kabla ya kutumikia huko Brooklyn Tabernacle huko NYC kwa miaka mitano. Yeye na mke wake Cindy sasa mchungaji huko Lafayette, Louisiana.

Download PDF