KUKUBALIWA NA BABA | World Challenge

KUKUBALIWA NA BABA

David Wilkerson (1931-2011)
April 17, 2018

"Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu"  (2 Wakorintho 5:21).

Ninaamini kuwa haki kwa imani ni ukweli wa msingi wa Ukristo. Huwezi kujua mapumziko ya kweli na amani hadi ufikiri kwamba huwezi kamwe kuwa sahihi machoni pa Mungu kwa kazi zako mwenyewe.

Ikiwa hujui haki kamilifu ya Kristo ambayo ni yako kwa imani, utaongoza maisha ya shida na jasho, akijaribu kumpendeza Mungu kwa njia ya kisheria, jitihada isiyo na matumaini ya kuanzisha haki yako mwenyewe. Lakini ukweli ni kwamba hutawa na haki yoyote ya kumletea Bwana.

Kifungu kinachojulikana katika Isaya kinasema kwamba matendo yetu yote ya haki yamekuwa  kama nguo iliotiwa unajili mbele ya Mungu (Isaya 64:6). Hii haina maana kwamba Mungu hudharau matendo yetu mema - sio kabisa. Mungu anataka matendo yetu ya haki, na tunapaswa kufanya kazi zote nzuri ambazo tunaweza. Lakini ikiwa unafikiri wanafaa wokovu wako basi sio zaidi kuliko nguo iliotiwa unajili.

Bila shaka, unaweza kujisikia vizuri kwa sababu ya kazi nzuri unazofanya. Kwa mfano, labda utafurahia wakati wa ushindi na kuridhika wakati wowote ukipinga majaribu. Lakini siku ya pili unarudi katika dhambi na wewe hupoteza furaha yako haraka. Unafikiri Bwana amekasirika na wewe na unafikiri, "Siwezi kufanya hivyo."

Safari hiyo ya kasi ya mzunguko wa kihisia na mizigo inaweza kusababisha maisha ya taabu. Kwa nini? Kwa sababu unajaribu kumpendeza Mungu katika mwili wako!

Mpendwa, hakuna haki ya mwili itaendelea kusimama mbele za Mungu. Hata watu bora zaidi kati yetu - waadilifu zaidi, waumini wa Mungu - wote wameshindwa na kushindwa na utukufu wa Mungu. Hakuna hata mmoja wetu anayeweza kukubalika kwa macho ya Baba kwa kazi zetu wenyewe. Lakini habari njema ni kwamba tunakubaliwa kabisa na yeye kupitia Kristo.

Download PDF