KUKULIA KATIKA UMOJA | World Challenge

KUKULIA KATIKA UMOJA

David Wilkerson (1931-2011)March 31, 2020

"Ndugu,tunapaswa kumshukuru Mungu sikuzote kwa ajili yenu, kama ilivyo wajibu, kwa sababu imani yenu inakua sana, na upendo wa kila mmoja wenu kwa kila mwenzake unazidi" (2 Wathesalonike 1:3).

Pongezi kubwa kama nini Paulo aliwalipa Wakristo wa Thesalonike! Hapa kuna ukweli kamili wa kile alichokuwa akisema: "Inashangaza kuona ni kiasi gani mumekua, katika imani yenu kwa ajili ya Kristo na katika kupendana kwenu kwa kila mtu. Kila mahali ninapoenda, huwa najivunia kwa wengine juu ya ukuaji wenu wa kiroho. Jinsi Ninamshukuru Mungu kwa ajili yenu!"

Katika kifungu hiki kifupi, Paulo anatupa picha ya kushangaza ya mwili wa waumini unavyokua katika umoja na upendo. Kwa kibinafsi na kwa ushirika, imani na upendo wa Wathesalonike unazidi ule wa makanisa mengine yote. Ni wazi kwamba walikuwa wakijua, wakisonga, wakikua - na maisha yao yalitoa ushahidi kwa ukweli huo. Kulingana na Paul, walikuwa mazungumzo ya kila kanisa huko Asia.

Inavyoonekana, mahubiri haya waumini waliyasikia yalikuwa yakiwakasirisha kwa matembezi marefu na Kristo. Ilikuwa ikipunguza matumaini yao ya mwili na kuwashawishi kwa tabia ambazo hazikuwa kama Kristo. Na Roho Mtakatifu ndani yao alikuwa akibomoa vizuizi vyote vya kikabila na mistari ya rangi. Walikuwa wakigundua jinsi ya kumkumbatia mtu yeyote, iwe tajiri au masikini, mwenyeelimu au asiyekuwa na elimu, wakati wanapeana upendo mkubwa kwa kila mmoja, wakipendana kwa upendo.

Kipengele muhimu zaidi cha kanisa hili ni kwamba waliheshimu sana na kuheshimu Neno la Mungu, wala hawakuwaruhusu walimu wa uwongo waingie katikati yao na kuwaongoza watu wakiwa na sherehe mpya za kidini.

Je! Unataka kukua kiroho? Ikiwa ni hivyo, muulize Roho Mtakatifu aangaze nuru yake kwenye eneo la udhaifu au dhambi maishani mwako. Mungu anamwagilia roho yako, akiulisha roho yako, akiweka mizizi yake yenye nguvu ndani yako unavyomtafuta.

Download PDF