KUKUMBATIA UHUSIANO WA KIBINAFSI NA YESU | World Challenge

KUKUMBATIA UHUSIANO WA KIBINAFSI NA YESU

David Wilkerson (1931-2011)May 21, 2020

Wakati Yesu alikuwa kijana mchanga, watu wachache walimwona Hekaluni; wengine walikutana naye katika duka la useremala ambapo alijitahidi. Lakini ni nani angeamini Yesu alikuwa Mungu kwa mwili wakati anarekebisha viti vyao vilivyovunjika? Alikuwa tu mwana wa Yosefu, kijana mzuri aliyejua mengi juu ya Mungu.

Wakati Yesu alianza huduma yake, alielekeza maneno yake kwa idadi ndogo ya watu katika nchi ndogo sana - ambayo ni kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na kwa sababu angeweza kuwa katika sehemu moja tu kwa wakati, ufikiaji wake ulipunguzwa. Ikiwa unataka kufika kwa Yesu, ilibidi uende Yuda, na ikiwa unaishi nje ya Israeli, ilibidi kusafiri kwa siku au wiki kwa mashua au ngamia au kwa miguu. Halafu, ilibidi uweze kufuata uwepo wake kwa kijiji, pata umati wa watu hapo na uwaombe wamtafute. Labda utembee mchana na usiku wote kufika mahali alipokuwa akifundisha masheikh.

Mara tu ukimkuta Yesu, ilibidi uwe karibu naye ili kusikia sauti yake, kupokea mguso wake, au kubarikiwa na uwepo wake mtakatifu. Ili kufika kwa Bwana, ilibidi uwe mahali pazuri kwa wakati unaofaa. Fikiria yule kipofu ambaye alisikia Yesu akipitia na kupiga kelele, "Yesu, niponye, ​​nipate kuona!" Au, fikiria mwanamke na suala la damu. Alilazimika kusonga mbele kwa umati wa watu kugusa pindo la vazi la Yesu, wakati watu wengine karibu walikuwa wakipambana kumgusa.

Lakini yote hayo yalibadilika katika wakati mmoja ghafla, mtukufu. "Yesu akapaza sauti tena kwa sauti kuu, akakabidhi roho yake. Basi, pazia la Hekalu lilipasuka vipande viwili kutoka juu kwenda chini” (Mathayo 27:50-51). Upasukaji huu wa pazia la mwili unawakilisha kile kilichotokea katika ulimwengu wa roho - wakati tulipopewa ufikiaji usiozuiliwa na wa papo hapo kwa Baba kwenye msalaba uliotiwa damu. Hii ni zawadi nzuri ambayo tumepewa, kwa hivyo kuwa mwangalifu usiichukulie kwa urahisi au usiyatende kawaida. Mwokozi wetu anatutaka tumkaribie na tunapaswa kufanya hivyo kwa heshima kubwa na kujitolea.

Download PDF