KULEMEWA NA HUZUNI NZITO | World Challenge

KULEMEWA NA HUZUNI NZITO

David Wilkerson (1931-2011)December 18, 2020

Hakuna kitu kinachochochea moyo wa Mungu wetu zaidi ya roho ambayo imeshikwa na huzuni. Huzuni hufafanuliwa kama "huzuni kubwa" au "huzuni inayosababishwa na mfadhaiko mkali." Isaya anatuambia Bwana mwenyewe anajua hisia hii inayoumiza zaidi: "Anadharauliwa na kukataliwa na watu, Mtu wa huzuni na anayejua huzuni" (Isaya 53:3).

Hata katika hukumu Mungu huhuzunika juu ya watoto wake. Mtunga Zaburi atoa maelezo ya ajabu juu ya Israeli: "Kwa ajili yao alikumbuka agano lake, Akajuta kwa kadiri ya wingi wa rehema zake. Akawafanya wahurumiwe na wote waliowachukua mateka” (Zaburi 106:45-46). Mungu anapoona watoto wake wanaumia, yeye huwahuzunika tu, hufanya adui zao awahurumie!

Labda umelemewa na aina fulani ya huzuni nzito. Inaweza kuwa juu ya mtu mpendwa kwako ambaye anaumia, ana shida, au anaumia. Inaweza kuwa mtoto wa kiume au wa kike ambaye amerudi nyuma, polepole anazama kwenye kifo cha dhambi. Au inaweza kuwa mpendwa anayekabiliwa na shida kali ya kifedha. Ninawaambia wote: Yesu Kristo ameguswa na huzuni yenu.

Ni ajabu kuwa na Yesu akitembea na sisi kupitia maumivu yetu; lakini hata wakati muujiza uko njiani, kunaweza kuwa na ucheleweshaji. Fikiria mwanamke ambaye aliugua damu nyingi na kugusa pindo la vazi la Yesu kwa uponyaji. Kwa miaka kumi na mbili alikuwa ametokwa na damu bila kukoma na alikuwa akifa kifo cha polepole. Luka, daktari, aliandika kwamba "alikuwa ametumia riziki yake yote kwa waganga na hangeweza kuponywa na yeyote" (Luka 8:43).           “[Mwanamke] alikuja… akagusa mpaka wa vazi Lake. Na mara mtiririko wake wa damu ukakoma… Yesu akasema, "Kuna mtu alinigusa, kwa maana nimeona nguvu ikitoka Kwangu" (8:44-46). Yesu alihisi maumivu ya mwanamke huyu na alikutana na hitaji lake alipomfikia!

Kwa kusikitisha, umati wa watu leo​​wanafanya kile kile mwanamke huyo alifanya - kukimbia kutoka sehemu kwa mahali kutafuta majibu. Wanaelezea shida yao tena na tena, wakitumai wakati huu watapata afueni. Wote wanataka ni kwa mtu kuzuia damu kutoka moyoni.

Wakati yule mwanamke anayeteseka alinyoosha mkono na kumgusa Yesu mtu, akigusana tu na pindo la vazi lake, alipona mara moja! Huruma ya Yesu ikamtiririka na kumponya.

Download PDF