KULINDA MLANGO WA MOYO WAKO | World Challenge

KULINDA MLANGO WA MOYO WAKO

David Wilkerson (1931-2011)September 25, 2019

"Kwa imani Henoki alichukuliwa asije akuona kifo, na hakuonekana, kwa sababu Mungu alikuwa amemchukua; kwa maana kabla ya kuchukuliwa alikuwa na ushuhuda huu, ya kwamba amempendeza Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana mtu amawendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba yeye huwapa thawabu wale wanaomtafuta kwa bidii ”(Waebrania 11:5-6).

Mojawapo ya majanga makubwa ya kizazi hiki - na moja ya huzuni kuu ya Mungu - ni kwamba Wakristo wachache sana ndio wanafurahiya kweli. Wanaweka mbele uzuri wa kuimba, kupiga makofi, kutabasamu, lakini kutega chini ya uso ni huzuni, upweke na huzuni. Ndio, je! Ndivyo Kristo alivyokufia? Paulo anaonya juu ya Wakristo ambao wanahitaji "kukumbuka na kuepukana na mtego wa Ibilisi, ambao haa wametegwa naye, kwa kufanya mapenzi yake" (2 Timotheo 2:26). Aya hii inaelezea Wakristo wengi kikamilifu. Shetani huingia ndani na nje ya maisha yao kwa mapenzi yake mwenyewe na hawana nguvu wala mamlaka ya kumzuia mlangoni mwa mioyo yao. Anajionesha kwa kuwashikilia: "Hauna nguvu ya Kristo ndani yako ya kunisimamisha. Utafanya kitu ninacosema."

Labda wewe ni mmoja wa wale walioshikwa kwenye mtego wa Ibilisi, lakini unaweza kutambua mtego na kutafuta kuachiliwa. Ikiwa umekuwa ukimtumikia Bwana kwa zaidi ya miezi michache, unapaswa kukua kila siku katika neema na ufahamu wa Yesu. Ushindi wako wa kiroho unapaswa kuwa tamu, na unapaswa kuwa na hakika ya uwepo wake wa kila wakati. Kwa sasa, Shetani anapaswa kukimbia kutoka kwako!

 "Ni nani aliyetuokoa kutoka kwa nguvu za giza, na akatuhamisha na ktuingiza katika ufalme wa Mwana wake mpendwa" (Wakolosai 1:13). Kwa imara, weka moyo wako kwa kutembea na Mungu. Ukufanya hivyo, utahakikishiwa kuwa Bwana atakuokoa kutoka kwa uzibiti wa shetani.

Download PDF