KUMPENDA YESU HOPO NYUMA | World Challenge

KUMPENDA YESU HOPO NYUMA

Gary WilkersonDecember 14, 2020

Hatuwezi kumtumikia Yesu ipasavyo isipokuwa tujue kina cha upendo wake kwetu. Kama Yohana anaandika, "Tunapenda kwa sababu yeye alitupenda sisi kwanza" (1 Yohana 4:19). Lazima kabisa tupokee upendo wa Bwana mioyoni mwetu - na ni muhimu tumpende tena.

Hii imeonyeshwa vizuri kwetu katika hadithi ya mwanamke aliyejitokeza kwenye chakula cha jioni Yesu alikuwa akihudhuria. "Mmoja wa Mafarisayo akamwuliza [Yesu] kula naye, naye akaingia nyumbani kwa yule Mfarisayo na kukaa mezani. Na tazama, mwanamke wa mji, ambaye alikuwa mwenye dhambi… alileta chupa ya alabasta yenye marashi, akasimama nyuma yake miguuni pake, akilia, akaanza kulowesha miguu yake kwa machozi yake na kuifuta kwa nywele za kichwa chake. akambusu miguu yake na kuipaka marashi” (Luka 7:36-38).

Hii ni moja ya matukio ya kusonga mbele katika Neno la Mungu. Huyu "mwanamke wa mitaani" alikuwa ameangusha karamu ya chakula cha jioni iliyoandaliwa na kiongozi mashuhuri wa dini. Ilikuwa wakati mbaya, lakini ilikuwa na uhusiano wowote na taarifa ya John, "Tunapenda kwa sababu yeye alitupenda sisi kwanza."

"Mfarisayo aliyemwalika [Yesu] alipoona hivyo, alijisemea mwenyewe, 'Kama mtu huyu angekuwa nabii, angejua ni nani na ni mwanamke gani huyu anayemgusa, kwa kuwa ni mwenye dhambi.' Yesu akamjibu, "Simoni, nina jambo la kusema nawe." Naye akajibu, "Sema, Mwalimu."

"'Mkopeshaji fulani alikuwa na wadaiwa wawili. Mmoja alikuwa anadaiwa dinari mia tano, na mwingine hamsini. Waliposhindwa kulipa, aliwafutia deni wote wawili. Sasa ni yupi kati yao atampenda zaidi? ’Simoni akajibu, Nadhani ni yule ambaye amemfutia deni kubwa. ’Akamwambia,‘ Umehukumu sawa” (7:39-43).

Hoja ya Yesu kwa Simoni iko wazi. Anaelezea, "nakwambia, dhambi zake, ambazo ni nyingi, zimesamehewa - kwa sababu alipenda sana. Lakini anayesamehewa kidogo, anapenda kidogo.

Mwanamke huyu, aliyeharibiwa kihemko na maisha aliyoishi, alihisi neema ya upendo ya Mungu kwa nguvu sana kwamba ilimbidi ampende Yesu tena. Kwa hivyo, alianzisha tendo la kujitolea la upendo - ambalo lilimgharimu sana. Alilipa bei hiyo kwa furaha sio tu kulingana na marashi ya gharama kubwa, lakini pia hadhi yake mwenyewe. Wengine kwenye meza wanaweza kuwa na aibu, lakini anasherehekewa kwa miaka kwa huruma yake kubwa kwa Mwokozi.

Download PDF