KUMRUHUSU MUNGU AKUPONYE KUVUNJIKA KWA MOYO WAKO | World Challenge

KUMRUHUSU MUNGU AKUPONYE KUVUNJIKA KWA MOYO WAKO

Gary WilkersonDecember 16, 2019

Yerusalemu ni ishara ya mji wa Mungu, au makazi ya Mungu. Kuunda tena kuta ilikuwa muhimu kwa sababu ilikuwa ishara kwa maadui wa Israeli, ilionyesha Mungu alikuwa na watu wake, na kufunua baraka zake.

Wakati Nehemia aliposikia kwamba kuta za Yerusalemu zilikuwa zimebomolewa zaidi ya nusu-karne baada ya kukamilika kwa ujenzi wa hekalu, "akaketi, akalia, na kuomboleza kwa siku nyingi" (Nehemia 1:4). Kisha akafunga na kuomba wakati anaandaa mpango wa kurekebisha hali hiyo.

Mara tu kuta zilijengwa tena, ishara za uwepo wa Mungu kati ya watu wake zilirejeshwa na nyoyo za watu zilifanywa upya kwa uaminifu na shukrani. Shangwe kubwa iliongezeka mioyoni mwao wakati ujenzi wa utukufu uipokamilika. Ilikuwa ni wakati muhimu katika historia ya Israeli, sababu ya kusherehekea sana na moyo wakutowa shukrani.

Katika maisha ya mtu binafsi, kujenga tena ukuta ni picha ya kuunda tena nguvu. Wote tumekutana na watu ambao ulinzi wao umekwama. Wanaweza hata kuondolewa, wasio na msaada wowote na wasio na matumaini. Lakini kwa neema yake, Mungu hufikia chini na kuwaleta mahali ambapo anaweza kutengeneza tena maisha yao. Wao hubadilishwa na kurejeshwa mahali pa kutiwa nguvu, nguvu na kusudi.

Jambo moja unaweza kuwa na uhakika: ni wakati unapoanza kujenga nguvu ya maisha yako, utapata vikosi vinakuibuka mara moja dhidi yako, kutoka ndani na nje ya wewe mwenyewe. Kukataa kazi ya Mungu maishani mwako itakuwa haraka lakini wakati Mungu yuko safarini, husababisha mambo matukufu kutokea. Na haikumchukua muda mrefu kukamilisha urejesho wa roho yako. Anakuuliza tu uondoe macho yako katika hali zako, kwa sababu Yesu ameshinda ushindi wako.

Mungu anakualika umlete yeye chanzo cha kuvunjika kwako - maumivu yako, hasira yako, tamaa yako - kwa sababu anataka kuishughulikia na kuiponya, kupitia ushirika wa karibu naye. Uliza Roho Mtakatifu, "Bwana, uwe sauti ya Nehemia kwangu katika hali yangu. Kukabili dhambi ninayovumilia na kurejesha kuta zangu za kiroho. Kisha ponya chanzo cha yote - upweke wangu, unyogovu wangu, maumivu yangu. Ninakuamini uniweke ndani ya kuta zangu salama, Bwana. Wewe ni ushindi wangu katika kila kitu na nakusifu!"

Download PDF