KUNG’AA SANA KWA AJILI YA KRISTO | World Challenge

KUNG’AA SANA KWA AJILI YA KRISTO

Gary WilkersonJuly 29, 2019

"Basi, wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa Zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake njema" (Wafilipi 2:12-13).

Barua ya Paulo kwa Wafilipi imejaa sifa, faraja, na baraka. Anavutiwa na kutembea kwao kwa utii, na anawasifu kwa kuwa rahisi sana kushirikiana nao. Anawasifu pia kwa kuwa imara na kutoyumbayumba hata wakati yeye hayupo hapo kwa kuwaongoza.

Mungu ndiye anayewawezesha watakatifu hawa kufanya kazi na kutamani kufanya - neno kutaka linamaanisha hapa kutamani, kuwa na tamaa kwa ajili, kwa kweli wanataka kwenda baada ya kitu. Kwa hivyo Mungu anafanya kazi ndani yao ili waweze kuishi maisha yenye manufaa, na hivyo kumpendeza. Paulo anaendelea: "Yatendi mambo yote bila kunung'unika au kulalamika, ili muwe wakamilifu na wasafi, mpate kuwa watoto wa Mungu wasio na lawama, wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi, kilichopotoka; ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga ya nyota katika ulimwengu, mkishika neno la uzima; ili nipate sababu ya kuona fahari katika siku ya Kristo, ya kuwa sikupiga mbio bure wala kufanya kazi bure" (2:14-16).

Sehemu hii ya maandiko iliwahimiza Wafilipi kuwa makini wakati wao walikuwa katikati ya changamoto. Angalia picha kubwa! Usilalamike na kupiga kelele, kwa sababu hiyo itapunguza ukuaji wako. "Hata wengine katika kanisa hawaishi kama wanavyopaswa kuishi. Wanaimba nyimbo, na kinywa chenye maneno mazuri lakini nyoyo zao hazibadiliki. Baba anataka tuangaze kama nyota ulimwenguni.

Fuata mfano wa kanisa la Filipi na uishi maisha yako kwa njia inayoangaza utukufu wa Mungu kwa wale walio karibu nawe. Omba Roho Mtakatifu kukuweka karibu, ili uweze ugeukw mwenye kutekelezwa pamoja na Yesu na kudumisha ushuhuda wenye nguvu katikati kizazi kibaya na kilichoathirika.

Download PDF