KUNGOJEA MWELEKEO KUTOKA KWA BWANA | World Challenge

KUNGOJEA MWELEKEO KUTOKA KWA BWANA

David Wilkerson (1931-2011)February 7, 2020

Mungu anasema na watu wake kwa Roho wake na yeye hufanya sauti yake wazi kwetu: "Masikio yako yatasikia neno nyuma yako, likisema, Hii ndio njia, ifuateni; mgeukapo kwenda mkono wa kulia, na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto” (Isaya 30:21).

Watu wengine huuliza, "Ninawezaje kusikia sauti yake?" Sauti ya Roho wa Mungu inakuja kwetu kimsingi kupitia maandiko. Lakini kabla ya kusikia sauti yake ya mwelekeo, Mungu anahitaji kitu kutoka kwetu. Lazima tusimame na tumngojee kuchukua hatua. Hii sio maoni, lakini amri. Na ni siri ya ushindi wetu kamili na ukombozi. Mara nyingi Bwana aliwaamuru watu wake wasimame.

Baada ya Samweli kumtia mafuta Sauli kuwa mfalme, wakati mmoja alimwambia, "Simama hapa kidogo, ili nikutangazie neno la Mungu" (1 Samweli 9:27). Samweli alikuwa akisema, "Sauli, nimekutia mafuta na tayari akili yako inajaa. Unafikiria, 'Mungu anafanya nini? Ninawezaje kujua sauti yake, mapenzi yake? Acha kujitahidi, Sauli. Je! Unataka kusikia kutoka kwa Mungu na kupata mwelekeo wake? Basi simama na usikilize. "

Tunaona mfano mwingine wa kungojea Bwana kwa mwelekeo katika Mfalme Yehoshafati. Yuda ilikuwa ikivamiwa na muungano wa vikosi vikali, na maandiko yanasema, "Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake kwa kumtafuta BWANA; akatangaza toba katika Yuda yote" (2 Mambo ya Nyakati 20:3). Watu wakaanza kumlilia Mungu. Hakuna kitu kibaya cha kuogopa; kwa kweli, Mungu anaambatana na si kwa mateso yetu, na hashiki hofu yetu dhidi yetu.

"Ndipo Roho wa Bwana akaja… katikati ya mkutano" (20:14). Hapa ndivyo Roho alivyoamuru: "Usiogope wala usifadhaike ... kwa kuwa vita sio yako, lakini ni ya Mungu ... Hutahitaji kupigana vita hii. Jiweke, simama na uone wokovu wa Bwana, ambaye yuko pamoja nawe” (20:15-17).

Tunaweza kushindwa katika utambuzi wetu, kusikia kwetu, maamuzi yetu. Lakini tunaweza kufurahi katika Mungu wetu, ambaye ni nguvu yetu! Atatufanya tutembee katika njia sahihi. Ni kazi yake yote. Na lazima tutoe tu, tusimame na tuone wokovu wake!

Download PDF