KUNGOJEA ROHO YA MUNGU ITEMBEE | World Challenge

KUNGOJEA ROHO YA MUNGU ITEMBEE

Jim CymbalaAugust 1, 2020

Baada ya ubadilishaji wa ajabu wa Sauli kwenye barabara ya kwenda Dameski (ona Matendo 9: 1-8), alitembea kuzunguka kidogo, akafanya safari fupi kwenda Yerusalemu na mitume kabla ya kurudi katika mji wake wa Tarso. Baadaye Barnaba akaenda huko na kumshawishi Sauli ajiunge naye katika kusaidia kanisa la Antiokia ambapo neema ya Mungu ilidhihirika sana (Matendo 11:9-26). Wote wawili walijiunga na manabii wengine na vipawa, na walihudumu huko kwa miezi mingi, wakiimarisha imani ya waumini katika Yesu.

Kama viongozi wa kanisa huko Antiokia walikuwa wakimkaribia Mungu kimakusudi (kuabudu na kufunga), Mungu akawakaribia kama alivyoahidi (ona Yakobo 4:8). Luka anasema hadithi kwa njia ya ukweli, ambayo inatupa ufahamu juu ya mazoea ya kiroho ya viongozi wa mapema wa Kikristo.

“Wakati walikuwa wakimwabudu Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, 'Nipatieni Barnaba na Sauli kwa kazi ile ambayo nimewaita.' 'Basi, baada ya kufunga na kuomba, waliweka mikono yao juu yao na kuwatuma. waachilie mbali ”(Matendo 13:2-3).

Waumini walisikia Roho akiwaambia "watenganishe Barnaba na Sauli" ili waweze kutumwa kwenda kufanya kazi mpya, maalum kwa Mungu. Hakuna mtu aliyeonekana kushangazwa sana na maagizo ya Roho kwa Sauli na Barnaba kujitolea kwenye wito huu usiofaa.

Ni nini kilicho muhimu sana juu ya wakati huo? Hiyo ilikuwa mwanzo wa safari ya kwanza ya umishonari ya Sauli, na safari zake zilibadilisha mwenendo wote wa kanisa la Kikristo. Kwa kweli, ilikuwa wakati wa safari yake ya kwanza jina la Sauli lilibadilishwa kuwa Paul, na akatoka kuchukua uongozi kwani Mungu alimtumia kwa njia kubwa zaidi kuliko mwenzake mzee, Barnaba.

Wakati roho ya Mungu inapoenda, mchakato wa kawaida wa kuwaweka waamini kando na kuwatuma kwenda kufanya kazi kwa ajili ya Kristo unakuwa umeanza. Na haihifadhiwa tu kwa wale walio katika huduma rasmi. Unaweza kuulizwa ushuke barabarani na kumhimiza jirani anayeumiza. Labda atakuita uende safari ya misheni ya muda mfupi au ujitoe kwa maombi ya maombezi. Wakati Roho Mtakatifu anasonga na unakubali mvuto wake, maisha huwa ya kufurahisha na kujazwa na changamoto tu Mungu anayeweza kukutana.

Jim Cymbala alianza Tabernakele ya Brooklyn na washiriki wasiopungua ishirini katika jengo dogo, lililokuwa na barabara kwenye sehemu ngumu ya jiji. Mzaliwa wa Brooklyn, ni rafiki wa muda mrefu wa wote wawili David na Gary Wilkerson.

Download PDF