KUOMBA KULINGANA NA MAPENZI YA MUNGU | World Challenge

KUOMBA KULINGANA NA MAPENZI YA MUNGU

Jim CymbalaDecember 14, 2019

"Vivyo hivyo, Roho naye hutusaidia katika udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kusikoweza kuelezea” (Warumi 8:26).

Ugumu na huzuni vya maisha vinaweza kutujaa hadi kufikia kuwa hatuwezi kupata maneno katika sala. Hata mtume Paulo alipata shida hii; Yeye huzungumza juu ya "udhaifu wetu" na anakubali kwamba "hatujui kuomba itupasavyo." Lakini Roho wa Mungu anakaa ndani yetu kutusaidia kuomba zaidi ya uwezo wetu mdogo, kwa "Roho huombea watakatifu kulingana na na mapenzi ya Mungu” (Warumi 8:27). Ingawa maneno yasiyofaa hayafanyi kazi kila wakati, Roho hutusaidia katika kutimiza masharti ya kuuliza kulingana na mapenzi ya Mungu - siri ya maombi yote yenye mafanikio. Tunahitaji kuamini hii na kuwa wazi kwa huduma ya leo ya Roho Mtakatifu.

Kwa kila mtu anayeshindwa kuomba kwa sababu ya dhana potofu juu ya uhuru mkubwa wa Mungu, kuna mwingine anaomba sana lakini kutoka kwa nia mbaya. Kwa hivyo Yakobo anaongeza onyo hili: "Mnaomba, wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya kwa nia mbaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu" (Yakobo 4:3).

Leo watu wanadai "kudai" vitu ambavyo havijawahi kuahidiwa kwa waumini wa Agano Jipya wakati wa kupuuza nguvu ya kiroho na neema ambavyo ulimwengu unahitaji. Sheria ya kwanza ya maombi sio "imani", lakini ikiwa ombi ni kulingana na mapenzi ya Mungu. Tusisahau kwamba Bwana bado ameketi katika kiti chake cha enzi kama mtawala wa ulimwengu!

Hata ingawa wakati mwingine inaweza kuwa ni vigumu kutambua mapenzi ya Mungu, atatufundisha jinsi ya kuomba wakati tunasubiri mwongozo kwa unyenyekevu. Ahadi mbili zenye nguvu zinaweza kutoa maombi ya maisha yetu kuwa mwanzo mpya ili tuweze kuanza kuomba mara kwa mara na ujasiri:

  • "Ikiwa yeyote kati yenu anakosa hekima, anapaswa kuomba Mungu, awapaye wote kwa ukarimu, bila kuwa na kosa, naye atapewa" (Yakobo 1:5).
  •  " Na Mungu wangu atakidhi mahitaji yenu yote kwa kadhiri ya utajiri wake, katika utukufu, ndani ya  Kristo Yesu" (Wafilipi 4:19).          

 Ahadi za Mungu ziweze kusisitiza ombi lako ili usiogope tena kuuliza na kupokea vitu vikubwa kutoka kwake.

Jim Cymbala alianzisha Hema la Brooklyn na washiriki wasiozidi  ishirini katika jengo ndogo, lililokuwa chini ya barabara katika sehemu ngumu ya jiji. Mzaliwa wa Brooklyn, ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF