KUONGOZWA KWA UPENDO | World Challenge

KUONGOZWA KWA UPENDO

David Wilkerson (1931-2011)June 30, 2020

Mahubiri mengi juu ya Pentekosti yanazingatia ishara na maajabu yaliyofanywa na mitume, au wale 3,000 ambao waliokolewa katika siku moja, au ndimi za moto zilizotokea. Lakini hatujasikia juu ya tukio moja ambalo likawa maajabu zaidi ya wote. Hafla hii ilirudisha umati wa watu kwa mataifa yao na maoni wazi, yasiyokuwa ya wazi ya Yesu ni nani.

Usiku mmoja, maelfu ya ishara za uuzaji zilionekana mbele ya nyumba katika Yerusalemu na maeneo ya karibu. Maandiko yanasema, "Wote walioamini walikuwa pamoja, na walikuwa na vitu vyote kwa pamoja; na waliuza mali zao na bidhaa, wakagawana kwa watu wote, kama kila mtu alikuwa na uhitaji ... Wala hakukuwa na yeyote kati yao aliyepungukiwa: kwa maana kama watu wote ambao walikuwa wamiliki wa ardhi au nyumba waliiuza, wakaleta bei ya vitu vilivyouzwa, wakayaweka chini ya miguu ya mitume: na ugawaji ukapewa kila mtu kadiri alivyokuwa anahitaji" (Matendo. 2:44 -45; 4: 34-35).

Fikiria tukio la Yerusalemu! Idadi kubwa ya nyumba, kura na shamba ziliuzwa ghafla, pamoja na bidhaa za nyumbani kama fanicha, nguo, ufundi, sufuria na sufuria, kazi za sanaa.

Watazamaji walilazimika kuuliza, 'Ni nini kinaendelea? Je! Watu hawa wanajua kitu ambacho hatujui? " Mwamini yeyote angejibu, "Hapana, sisi ni wafuasi wa Yesu na wakati tulipompa Masihi mioyo yetu, Roho wake alibadilisha. Sasa tunafanya kazi za Mungu na kuongeza pesa kwa maskini na wasio na msaada. "

Je! Roho Mtakatifu aliletaje mabadiliko haya ya ghafla ya moyo katika waumini wale wapya waliobatizwa huko Yerusalemu? Ilikuwa kupitia kuhuisha mioyoni mwao maneno ya Yesu: "Kwa maana nilikuwa na njaa na ulinipa chakula; Nilikuwa na kiu na ulinipa kinywaji; Nilikuwa mgeni na ulinichukua ndani; Nilikuwa uchi na ukanivaa; Nilikuwa mgonjwa na ulinitembelea; Nilikuwa gerezani na ulinijia” (Mathayo 25:35-36).

Waumini hawa walijua hawawezi kamwe kuishi kama hivyo tena. Ghafla waliona jinsi suala hili la kumwakilisha Yesu lilivyo kubwa na liliwaingiza kwenye nyumba zao kupata kila kitu wasichokuwa wanahitaji kisha kupeleka bidhaa hizo barabarani kuuza. Kwa ufupi, Neno la Kristo liliwapa tabia mpya ya upendo na kujali wahitaji.

Ikiwa unalia mguso wa Mungu na unatafuta kuwa na shauku mpya ya Yesu, utachukuliwa kwenye safari nzuri na Roho Mtakatifu. Wakati fulani kwenye njia hiyo, utaishia kukabiliwa na changamoto ya Yesu ya kutunza wengine.

Download PDF