KUPATA AMANI WAKATI MUUJIZA UNAONEKANA KUFICHWA | World Challenge

KUPATA AMANI WAKATI MUUJIZA UNAONEKANA KUFICHWA

David Wilkerson (1931-2011)October 1, 2020

Uponyaji Kristo alioufanya mara moja, unayoonekana kwa wale waliokuwapo. "Akamwambia yule aliyepooza," Simama, chukua kitanda chako, uende nyumbani kwako. "Akaamka, akaenda nyumbani kwake" (Mathayo 9:6-7). Mtu mlemavu aliye na mwili uliyokunwa amelala kando ya ziwa la Bethesda ghafla alikuwa na mabadiliko ya nje, ya mwili ili aweze kukimbia na kuruka (ona Yohana 5:5-8). Huu ulikuwa muujiza ambao ulilazimika kushangaza na kusonga wote ambao waliona. Mwujiza mwingine wa papo hapo!

Kulisha ambayo Kristo alifanya kulikuwa na maendeleo. Alitoa sala rahisi ya baraka, kisha akaumega mkate na samaki waliokaushwa, bila kutoa ishara au sauti kwamba muujiza unafanyika. Walakini, kulisha watu wengi, ilibidi kuwe na maelfu ya mkate huo na samaki hao, kwa siku nzima. Na kila kipande cha mkate na samaki ilikuwa sehemu ya muujiza huo.

Hivi ndivyo Yesu hufanya miujiza yake mingi katika maisha ya watu leo. Tunasali kwa maajabu ya mara moja, inayoonekana, lakini mara nyingi Bwana wetu yuko kimya kazini, akifanya muujiza kipande kidogo kidogo. Labda hatuwezi kuisikia au kuigusa, lakini yuko kazini, akiunda ukombozi wetu zaidi ya kile tunachoweza kuona.

Unaweza kuwa katikati ya muujiza sasa hivi na usione tu. Umekata tamaa kwa sababu hauoni uthibitisho wowote wa kazi ya Mungu isiyo ya kawaida kwa niaba yako. Daudi alisema, "Katika dhiki yangu nilimwita Bwana, nikamlilia Mungu wangu; Alisikia sauti yangu kutoka hekaluni mwake, na kilio changu kilimjia mbele zake, hata masikioni mwake” (Zaburi 18:6).

Fikiria shida moja unayokabiliana nayo hivi sasa, hitaji lako kubwa, shida yako inayokusumbua zaidi. Umeomba juu yake kwa muda mrefu. Je! Unaamini kweli kwamba Bwana anaweza na atafanya kazi kwa njia ambazo huwezi kubeba? Aina hiyo ya imani huamuru moyo kuacha kufadhaika au kuuliza maswali. Inakuambia upumzike katika uangalizi wa Baba, mwamini afanya yote kwa njia yake na wakati wake.

Download PDF