KUPATA USHIRIKA | World Challenge

KUPATA USHIRIKA

David Wilkerson (1931-2011)December 13, 2019

"Mchukuruni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema! Kwa maana fadhili zake ni za milele. Wacha waliokombolewa wa Bwana waseme hivyo, wale waliokombolea kutoka kwa mkono wa adui. Akawakusanya kutoka nchi zote, kutoka mashariki na magharibi, kutoka kaskazini na kusini. Walitanga-tanga jangwani katika njia ya nyika; hawakupata mji wa kukaa ndani. Wakiwa na ajaa na kiu, nafisi yao ilikuwa ikizimia ndani yao” (Zaburi 107:1-5).

Hapa kuna uainishaji wa watu ambao walijua utimilifu wa Bwana na wakati fulani katika maisha yao waligundua ukombozi mtukufu. Lakini sasa wako katika jangwa la peke yao, wakitangatanga peke yao, na hawawezi kupata mji. "Mji" katika Agano la Kale linahusu Sayuni, ambayo inawakilisha kanisa la kweli la Mungu. Leo, kwa kweli, mji huo ni mwili wa kweli wa Kristo; wale wanaoabudu kwa roho na kweli. Na kikundi hiki cha waumini kilichoelezewa hapo juu kinajumuisha wale ambao hawawezi kuonekana kupata "mji." Hawaingii kanisani kwa sababu hawawezi kupata mahali pa ibada inayokidhi mahitaji yao.

Bwana ameamuru: "Tusiuache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine; bali tuonyane, na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwonavyo siku ile inakaribia" (Waebrania 10:25). Makutano ya Wakristo wenye njaa huenda kutoka kanisani kwenda kanisani kujaribu kupata mahali pao. Mwishowe, wengi huacha hata kutafuta kanisa nzuri kwa sababu wamedhamiria kuwa hakuna.

Ni kweli kwamba ni ngumu kupata makanisa yanayostahili kuhudhuriwa leo. Kwa kweli, hiyo ni malalamiko ya kawaida kati ya waumini. Lakini hakikisha kuwa Mungu ana mwili wa waumini ulimwenguni kote; wale wanaoshiriki kifungo katika Roho. Ikiwa utamlilia, atakuletea Wakristo wenye nia njema kwako ambapo unaweza kufurahia ushirika, hata ikiwa ni kikundi kidogo. Hii ni muhimu, kwa sababu bila ushirika na mwili wa kweli wa Wakristo, unaweza kuishia baridi na upweke, na katika hatari ya kuacha mapenzi yako ya kwanza kwa Mwokozi.

Mpendwa, kuwa na ujasiri wa kumuuliza Bwana akuongoze kwa "mji" wako wa ibada na atakuwa mwaminifu kukuongoza. Yeye hufurahi sana kuona watoto wake wakiabudu pamoja.

Download PDF