KUPENDA WENGINE KWAREJESHA | World Challenge

KUPENDA WENGINE KWAREJESHA

David Wilkerson (1931-2011)December 12, 2019

"[Yesu] alichukua kitambaa, akijifunga kiunoni. Kisha akatia maji ndani ya beseni na kuanza kuosha miguu ya wanafunzi, na kuipangusha kwa kutumia kile kitambaa alichojifunga” (Yohana 13:4-5). Wakristo wengine wanaojitolea hufuata mfano huu na hufanya huduma ya "kuosha miguu". Ingawa hii ni ya kufurahisha, kuna maana zaidi ya kujifunza kutoka kwa tendo hili. Kwa kweli, baada ya Yesu kuosha miguu ya wanafunzi wake, aliwauliza, "Je! Mmeelewa hayo niliyowatendea?" (13:12).

Yesu alikuwa akitupa mfano wa kile anachotamani sana kutoka kwetu - "kuchukua kitambaa." Kuna masomo kadhaa yaliyofichwa ambayo tunaweza kujifunza kutoka kwa Bwana wetu tunapoangalia kifungu hiki. Neno linatuambia: "Mtumikianeni kwa upendo" (Wagalatia 5:13). Na, "Nyenyekeyeni kwa kumcha Mungu" (Waefeso 5:21). Mara nyingi tunapuuza ukweli fulani katika Bibilia kwa sababu hatuelewi maana yao na kwa kufanya hivyo, tunakosa nguvu zao. Ni wangapi kati yetu tunajua nini maana ya kuhudumiana kwa upendo? Je! Tunapaswaje kujinyenyekeana kwa hofu ya Mungu? Tunapoelewa vizuri kile Yesu alifanya katika kuosha miguu ya wanafunzi wake, tutaelewa dhana hizi za huduma na uwasilishaji. Unaona, hii inamaanisha zaidi ya kuchukua maagizo kutoka au kuwajibika kwa mamlaka makubwa. Badala yake, ukweli huu tukufu umefunganiwa tu katika muktadha wa "kuchukua kitambaa."

Somo jingine ambalo Yesu alifundisha wakati anaosha miguu ya wanafunzi ni jinsi ya kupata umoja wa ushirika katika mwili wa Kristo. Wakati Petro alirudi kutoka kwa kuosha Yesu miguu, Bwana alisema, "ikiwa sikuoshi, hauna sehemu nami" (Yohana 13:8). Yesu alikuwa akionesha rehema na upendo wake kwa kuosha hisia za Petero za kutokuwa na dhamana, huzuni na kukata tamaa.

Katika kuosha miguu kwa kutoa uchafu wanafunzi, Yesu pia alikuwa akifundisha faraja ya makosa yaliyoondolewa. Wakristo wengi leo wako katika hali ile ile kama ya Petro, baada ya kukumbwa na dhambi. Ikiwa unataka rehema - kuchukua kitambaa kumrejesha kaka au dada - hauitaji kujua maelezo ya dhambi zao. Yesu hakuuliza yeyote wa wanafunzi wake jinsi walivyopata uchafu, alitaka tu kukamilisha utakaso wao. Upendo wake kwao ulikuwa hauna masharti, kama tu ilivyo kwako. Na kama inavyopaswa kuwa kwa wale ambao tunafikilia kwa ajili ya upendo wake.

Download PDF