KUPOTEZA KESHO YETU | World Challenge

KUPOTEZA KESHO YETU

David Wilkerson (1931-2011)February 23, 2021

Wakati Paulo alikabiliwa na kesi yake ya korti huko Roma, alishikiliwa chini ya hali mbaya (ona Wafilipi 1:13-14). Alilindwa usiku na saa na askari wa walinzi wa Mfalme, miguu yake ilikuwa imefungwa minyororo kwa askari pande zote mbili. Wanaume hawa walikuwa wabichi, wagumu, wakilaani mara kwa mara. Wangeyaona yote, na kwao katika kazi yao, kila mtu aliyefungwa gerezani alikuwa mhalifu mwenye hatia, pamoja na Paul.

Fikiria juu yake: Hapa kulikuwa na mtu ambaye alikuwa mchangamfu sana, anayependa kusafiri barabara wazi na bahari kuu kukutana na kushirikiana na watu wa Mungu. Paulo alivuta furaha yake kubwa kutokana na kutembelea makanisa ambayo alikuwa ameanzisha katika mkoa huo wa ulimwengu. Lakini sasa alikuwa amefungwa minyororo, akiwa amefungwa kwa wanaume walio gumu zaidi, wachafu sana walio hai.

Paulo alikuwa na chaguzi mbili katika hali yake. Angeweza kuzuka kuwa mchafu, mchafu, akiuliza swali lile lile la kujiona mara kwa mara: "Kwanini mimi?" Angeweza kutambaa ndani ya shimo la kukata tamaa, akijishughulisha na unyogovu usio na tumaini, alilelewa kabisa na mawazo, "Hapa nimefungwa, na huduma yangu imefungwa, wakati wengine huko nje wanafurahia mavuno ya roho. Kwa nini? ”

Badala yake, Paulo alichagua kuuliza, "Je! Hali yangu ya sasa itamleteaje Kristo utukufu? Je! Wema mzuri unawezaje kutoka kwenye jaribio langu? ” Mtumishi huyu wa Mungu aliamua: "Sasa pia Kristo atatukuzwa katika mwili wangu, iwe kwa maisha au kwa kifo" (Wafilipi 1:20).

Mtazamo wa Paulo unaonyesha njia pekee tunayoweza kukombolewa kutoka kwenye shimo letu la giza la kutokuwa na furaha na wasiwasi. Unaona, inawezekana kupoteza kesho zetu zote kwa wasiwasi tukisubiri kutolewa kutoka kwa mateso yetu. Ikiwa hiyo inakuwa mwelekeo wetu, tutakosa kabisa muujiza na furaha ya kukombolewa katika jaribio letu.

Fikiria taarifa ya Paulo: "Lakini nataka mjue, ndugu zangu, kwamba mambo yaliyonipata yametokea kwa ajili ya kuendeleza injili" (Wafilipi 1:12). Paul anasema, "Usinionee huruma au fikiria nimevunjika moyo juu ya maisha yangu ya baadaye. Na tafadhali usiseme kazi yangu imekamilika. Ndio, niko katika minyororo na mateso, lakini injili inahubiriwa kupitia hayo yote."

Download PDF