KUSAFISHA HATUA YA MIOYO YETU | World Challenge

KUSAFISHA HATUA YA MIOYO YETU

Gary WilkersonAugust 24, 2020

Kitabu cha Ufunuo kinatupa picha zenye nguvu za malaika wanaoabudu mbele ya Mungu. Wao hufunika nyuso zao wakati wanaanguka mbele yake wakilia, "Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na anayekuja!" (Ufunuo 4:8). Viumbe hawa wenye nguvu huweka wazi mbinguni kwa Yeye aliye juu, aliyeinuliwa, na aliyeinuliwa kama jina juu ya majina yote.

Hii inaonyeshwa kwa ibada inaonyesha kuwa uwepo wa Mungu unamaanisha kuleta macho kwa macho yetu. Inatuonyesha tofauti kati ya ngano na makapi maishani mwetu. Ndio maana Neno la Mungu linaitwa moto wa wafishaji: hutakasa (ona Malaki 3:2). Pia inaitwa upanga, chombo kinachoboboa na kukata (ona Waebrania 4:12). Vyombo hivi hutumiwa kutenganisha vitu, kugawa safi kutoka kwa uchafu.

Kwa ufafanuzi, haya sio vitu vya kupendeza; kwa kweli, hawajisikii na kwa kawaida tunawapinga. Tunalia kwa raha na raha katika maisha yetu, kazi yetu, harakati zetu, nyumba yetu. Kama biblia inavyosema, mioyo yetu inaelekea kulia, "Sema nasi vitu laini, manabii, msitoe unabii wa mambo asiekuwa yenye haki" (Isaya 30:10). Na ulimwengu wa nyenzo unangojea kila wakati kutimiza tamaa zetu.

Bibilia yaonya juu ya hatari ya kutafuta ujumbe tu ambao unafariji badala ya zile changamoto. Waisraeli walipenda kuwa na uwezo wa kuvumilia sanamu zao na wasiwape. Na matokeo? Walipoteza utambuzi wao.

Amri ya kwanza ya Mungu ni, "Hutakuwa na miungu mingine mbele yangu" (Kutoka 20:3). Hii haimaanishi kwamba tunapaswa kumtanguliza Mungu kabla ya vitu vingine. Neno "kabla" katika aya hii linamaanisha "mbele yangu." Mungu anasema, "Usiletee miungu yoyote mbele yangu - sanamu zako za kupendeza, matamanio yako, uwezo wako wa kibinadamu. Sitaki yoyote ya hiyo. " Mungu anatuambia tufafanue hatua ili Kristo awe katikati mara nyingine tena.

Wengi sana hutolewa mbali na ibada ya kweli na roho ambayo sio ya Mungu. Lengo limelegea polepole na kwa busara kutoka kwa Kristo na msalaba wake kwenda kwa vitu vya mwili: “Ninainua mikono yangu; Ninaimba sifa zako; Nalitukuza jina lako. " Hakikisha kwamba unapomwabudu Mungu, kweli unatukuza na kukuza jina la Yesu. "Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana - Hakika wewe uko mahali hapa."

Download PDF