KUSAMEHE MAADUI WETU WAKUBWA | World Challenge

KUSAMEHE MAADUI WETU WAKUBWA

Tim DilenaApril 17, 2021

C.S. Lewis aliandika maneno haya: "Msamaha ni wazo nzuri mpaka utasamehewa mtu." Hakuna inaweza kuwa mkweli, sawa?

Corrie ten Boom ana hadithi moja ya kushangaza juu ya msamaha. Kitabu chake The Hiding Place ni juu ya jinsi familia yake ilikaa Wayahudi waliokimbia kutoka kwa Wanazi huko Amsterdam. Wanazi mwishowe waliwakamata na kuweka familia yake yote katika kambi za mateso. Kila mmoja wao alikufa, isipokuwa Corrie. Aliendelea kwa miaka 30 zaidi kuhubiri injili.

Siku moja, Corrie alisema, alikuwa akihubiri huko Munich, Ujerumani miongo kadhaa baada ya siku za kambi ya mateso. Katika kanisa ambalo alikuwa akihubiri, aliona sura ya kawaida. Alikuwa ni mlinzi ambaye mara kwa mara alikuwa akimdhihaki na kumtia kuoga karibu kila siku, akijifanya kuwa atamuangamiza, na ni nani aliyehusika na kifo cha dada yake Betsie. Alikuwa amekaa pale mbele yake.

Sasa, ghafla, msamaha sio mzuri sana kwa wazo, sivyo?

Alimtambua mlinzi, lakini hakumtambua. Baada ya ibada, mlinzi wa zamani alikuja na kusema, “Fraulein, nilisikia ukimtaja Ravensbrück. Nilikuwa mlinzi pale. Lakini tangu siku hizo, nimekuwa Mkristo. Ninajua kwamba Mungu ananisamehe, lakini je! Utanisamehe? ”

Alisema, “Nilisimama pale nimepooza. Mtu huyu alikuwa monster. Angeua familia yangu, na angemuua dada yangu. " Alisema kuwa alipokuwa amekaa pale, hii ndio sala yake: "Nisamehe, Baba, kwa kutoweza kusamehe." Halafu akasema kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu ilimpanda. Alihisi mkono wake ukitoka nje, akashika mkono wake na akasikia akimwambia mtu huyu, "Umesamehewa."

Baadaye, alisema, "Siku hiyo, sio tu kwamba mtu huyo aliachiliwa, lakini pia niliachiliwa huru."

Unaposamehe, haubadilishi yaliyopita, lakini unabadilisha maisha yako ya baadaye. Hivi ndivyo injili inavyohusu. Huo ndio utukufu wa kile tunachokiamini; njia Ukristo hushinda maadui wake ni kwa kuwasamehe maadui wake. “Utupe leo mkate wetu wa kila siku, na utusamehe deni zetu, kama vile sisi pia tumewasamehe wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na uovu” (Mathayo 6:11-13).

Baada ya kuchunga kanisa la katikati ya jiji la Detroit kwa miaka thelathini, Mchungaji Tim alihudumu katika Brooklyn Tabernacle huko NYC kwa miaka mitano na akawa mchungaji huko Lafayette, Louisiana, kwa miaka mitano. Alikua Mchungaji Mwandamizi wa Kanisa la Times Square mnamo Mei ya 2020.

Download PDF