KUSHUGHULIKA NA HISIA ZA KUKATISHWA TAMAA NA MUNGU | World Challenge

KUSHUGHULIKA NA HISIA ZA KUKATISHWA TAMAA NA MUNGU

Gary WilkersonJune 22, 2020

"Ninawambia, munanitafuta, si kwa sababu muliona ishara, lakini ni kwa sababu mulikula ile mikate mkashiba. Msifanye kazi kwa chakula kinachoharibika, bali tumia chakula kinachodumu milele, ambacho Mwana wa Mtu atakupa” (Yohana 6:26-27).

Yesu alikuwa amewalisha kimuujiza maelfu kimuujiza, cha kushangaza na cha kufurahisha watu. Walikuwa tayari kumfuata kwa bidii huyu Masihi anayefanya kazi - hadi alipowauliza juu ya yale waliyokuwa baadaye. Basi adabu yao iligeuka kuwa dharau, wakageuka wakamwacha karibu na kundi.

Swali ambalo kila Mkristo anakabili mapema katika matembezi yake na Bwana ni, "Ni nani anayesimamia maisha yangu, mimi au Yesu?" Je! Tunamruhusu Mungu kuwa na mwelekeo kamili wa maisha yetu au tunajaribu kujiamulia mwenyewe nini Mungu anataka kutoka kwetu?

Watu katika tukio hili walikuwa wepesi kumfuata Kristo lakini walikuwa wepesi kumkataa. Yesu alijua hii itatokea, ndio sababu wakati wa kurudia kufanya muujiza mkubwa kwa umati huo, aliwaambia: "Nawaambia ukweli, unataka kuwa nami kwa sababu nimekulisha, sio kwa sababu umeelewa ishara za miujiza" (angalia 6:26).

Je! Ni vivyo hivyo kwetu? Je! Nini kinatokea kwa dhamira yetu ya imani ikiwa mambo hayatatokea kama tulivyotarajia? Je! Tunamfuata Yesu kwa sababu ya yeye ni nani au kwa sababu ya baraka zake? Bwana haingii kwa tamaa zetu kutupatia kila kitu tunachotaka, wakati tunataka. Tamaa yake ni kuwa na uhusiano na sisi - uhusiano unaoendelea, wa muda mrefu ambao huzaa matunda ya kudumu. Baraka zake ni ishara za uaminifu wake na huruma.

Wakati umati wa watu unapoanza kuondoka, Kristo aliwageukia wale wanafunzi kumi na wawili na kuwauliza, "Ninyi pia mtaondoka?" (tazama 6:67). Hili ni swali kwa kila Mkristo anayeumiza leo - kila mtu ambaye maombi yake haijajibiwa kwa njia waliyotaka; kwa maneno mengine, kila mtu ambaye amevunjika moyo na Mungu. Katika nyakati kama hizi, sote tunajaribiwa kujitolea na kugeuka.

Mungu asifiwe, dhamira yetu ya imani haitokani na kile Mungu anatupa lakini juu ya uhusiano wetu na yeye na tunamjua kuwa nani: mwenye huruma, mkarimu na mwaminifu. Na bora zaidi, uhusiano huu hauhusiani na utendaji wetu bali kwa uaminifu wake. Rafiki, shikilia imani yako! Baba yako wa mbinguni anafanya kazi kwa niaba yako daima.

Download PDF