KUSIMAMA DHIDI YA WATAPELI | World Challenge

KUSIMAMA DHIDI YA WATAPELI

David Wilkerson (1931-2011)June 8, 2021

Katika Mwanzo 15, Mungu alifanya agano tukufu na Ibrahimu. Aliagiza yule dume kuchukua ndama wa kike, mbuzi jike na kondoo mume na kuwakata wote wawili. Ndipo Ibrahimu alipaswa kuchukua hua na hua na kuilaza chini, kichwa kwa kichwa. Ibrahimu alifanya kama alivyoagizwa, na wanyama hawa walipokuwa wakivuja damu, tai walianza kuteremka kwenye mizoga.

Je! Ibrahimu alifanya nini wakati tai alikuja? Maandiko yanasema aliwafukuza. Hii ilikuwa dhabihu takatifu ambayo Ibrahimu hangekubali kuchafuliwa au kufanywa kuwa hafai kwa Bwana wake Mtakatifu. Vivyo hivyo, Bwana ametuonyesha njia ya kushughulika na 'nguruwe' au vishawishi na mawazo matupu wakati yanatambaa juu ya dhabihu zetu za kiroho.

Wakati wowote sauti yoyote ya mashaka au kuuliza Mungu inapoingia akilini mwangu, lazima nipange dhidi ya kile ninachojua juu ya Bwana wangu mwenye upendo. Siwezi kukubali mawazo yoyote kuwa ya kweli ikiwa yanategemea tu kile ninachohisi kwa wakati huu. Lazima zipimwe dhidi ya ahadi za Yesu kwangu juu yake mwenyewe na juu ya ushindi ambao ameshinda kwangu.

Ikiwa mawazo yananijia ambayo yanatuhumu, ikiwa yanasababisha shaka na hofu au yanalaani au kuleta hisia ya kukataliwa, najua hayatoki kwa Mungu. Sisi sote lazima tuwe tayari kwa mawazo kama haya ya giza na yanayotesa kuja. Hata Bwana Yesu alikuwa chini ya aina hizi za maoni kutoka kwa adui wakati wa jaribu lake la jangwani. Hatupaswi kuogopa mashambulio ya shetani, ingawa, kwa sababu Kristo ametupa silaha za kiroho za vita.

Wakati mbwa-mwitu wanapokujia, wakileta kutafakari kutostahili kwako na ukosefu wa usalama, wafukuze na Neno la Mungu. Dhabihu ambayo Bwana amekuongoza utoe inampendeza, na ataiheshimu.

Download PDF