KUSOGEZA MOYO WA MUNGU | World Challenge

KUSOGEZA MOYO WA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)October 16, 2019

Tunajua kinachomaanisha wakati tunasikia ikisemwa kwamba watu wana "mguso wa Mungu" juu yao. Wanaweza kuwa wanaume au wanawake kiwango cha kawaida kwa viwango vya ulimwengu, lakini wamekuwa peke yao na Mungu na wanazungumza kwa mamlaka na uthibitisho wa Roho Mtakatifu. Nabii Daniel alikuwa mtu kama huyo.

Daniel alikuwa na nidhamu, jasiri, na mwenye kipaji; mwamini wa kawaida anaweza kuhisi kuwa hangeweza kupima. Lakini Daniel ni mfano wa mtu mkubwa ambaye alikuwa mwanadamu kabisa na alikuwa na udhaifu wa hali ya mwanadamu. Hadithi yake ina maana ya kutufundisha jinsi ya kugusa Mungu - na kuguswa naye.

Danieli anawakilisha mabaki ya watakatifu wa Mungu katika wakati mbaya, na uhamishwaji wake Babeli unaonyesha mapambano yetu ya sasa katika Babeli ya kisasa. Anatuonyesha leo jinsi ya kuvumilia katika kumtafuta Mungu hadi mkono wake utakapokuwa juu yetu vile vile.

Ikiwa Danieli angeweza kukaa waaminifu kwa Mungu katika siku ya uasi na ibada ya sanamu, tunaweza kufanya hivyo leo, bila kujali nyakati zimekuwa mbaya. Ikiwa hangeweza kuweka tu imani yake lakini pia ameshikwa na Bwana hata Mungu akashuka na kumgusa, hii pia inawezekana kwa sisi leo. Mungu yule yule aliyemgusa Daniel atatugusa!

Maisha ya sala ya Daniel yalimfanya kuwa mtu wa imani kubwa hivi kwamba wakati aliteremshwa ndani ya tundu la simba, hakuweza kusema neno. Imani yake kwa Mungu ilifunga midomo ya simba na badala ya kulazimishwa nao, Daniel alikwenda kulala, kupumzika kwa Bwana. Alipotolewa ndani ya shimo, mfalme alisema kwamba aliokolewa kwa imani yake: "Hakuna jeraha lililopatikana kwake, kwa sababu alimwamini Mungu wake" (Danieli 6:23).

Je! Unataka ugus maalum wa Mungu juu yako? Halafu unapaswa kuzingatia kufuata mfano wa wa maombi ya Danieli: "Ndipo nikaelekeza uso wangu kwa Bwana Mungu kwa kufanya  maombi na dua ... Ndipo nikamwomba Bwana Mungu wangu" (Danieli 9:3-4).

Download PDF