KUSUDI LA MUNGU NDANI YA MELI YAKO ILIOFIFIA | World Challenge

KUSUDI LA MUNGU NDANI YA MELI YAKO ILIOFIFIA

Claude HoudeApril 11, 2020

Unaweza kuwa katika dhoruba hivi sasa, lakini kwa upande mwingine wa bahari hiyo yenye wasiwasi ni baraka za Mungu na muujiza zaidi. Tunaona siri ya hii katika kitabu cha Matendo wakati tunaangalia maisha ya mtume Paulo.

Paulo hakufanya kosa - Mfalme Agripa alisema, "Mtu huyu hakutenda kitu chochote kinachostahili kifo au kufungwa" (Matendo 26:31) - ndiyo, alichukuliwa kama mfungwa. "Paulo na wafungwa wengine waliwakabidhi kwa mtu mmoja anayeitwa Julius" (27:1) na licha ya ushauri wa Paulo wa kuchelewesha kuondoka, walisafiri kwenda Roma ambapo Paulo alikuwa akienda mbele ya Kaisari. Njiani, walikutana na dhoruba kadhaa zilizowafanya ugumu mwingi. Wakati huu, Paulo alisimama katikati yao na kusema, "Wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kutong’oa nanga huko Krete, na kusababisha janga hili na upotezaji huu. Na sasa nawasihi kuweni na moyo, kwa kuwa hakutakuwa na upotezaji wa maisha kati yenu, ila meli tu” (27:21-22). Malaika alikuwa amemtokea Paulo, na akamhakikishia kwamba wote watakuwa salama.

Hata ingawa waligonga kwenye kisiwa cha Malta, na kubomoa meli yao, hakuna hata mmoja aliyepotea, kama vile Paulo alikuwa ametangaza. Palikuwa baridi na mvua, na walikuwa kwenye minyororo katika tamaduni ya kushangaza na lugha ya kushangaza. Lakini walipokelewa kwa fadhili zisizo za kawaida, na walitufanya kuhisi kukaribishwa (ona Matendo 28:1-2).

Kuzama kwa meli, sio jambo la kupendeza, lakini Mungu alitumia tukio hili kuonyesha wema wake na kuleta habari njema ya Yesu kwenye kisiwa hiki. "Katika jimbo hilo kulikuwa mumilki wa mashamba, mkuu wa kisiwa hicho, jina lake Publio; ambaye alitupokea kwa moyo wa ukalimu" (28:7). Baba ya mtu huyu mwenye heshima alikuwa mgonjwa na Mungu alimtumia Paulo kwa kumletea uponyaji (28:8). Maonyesho haya ya upendo na nguvu za Mungu yalifungua njia ya uamsho kwenye kisiwa hicho.

Maudhi na mashaka yote ambayo Paulo alivumilia kwenye safari yake yalikuwa yakimuandalia Malta na miujiza iliyotokea hapo. Aliharibiwa meli chini ya enzi kuu ya Mungu! Lakini upande wa pili wa meli hiyo ilikuwa ya miujiza.

Jitoleye kwa Malta yako kwa Yesu leo ​​- Mungu ana kusudi lako huko! Unapoendelea kushikilia ahadi zake, atakutumia, kukuandaa, kukuumba, na kubadilisha wewe kwa utukufu wake.

Claude Houde ni mchungaji kiongozi wa Eglise Nouvelle Vie (Kanisa la New Life) huko Montreal, Canada. Chini ya uongozi wake Kanisa la New Life limekua kutoka kwa watu wachache hadi zaidi ya 3500 katika sehemu ya Canada pamoja na makanisa machache ya Kiprotestanti yaliyofaulu.

Download PDF