KUTAFUTA WALIOPOTEA | World Challenge

KUTAFUTA WALIOPOTEA

David Wilkerson (1931-2011)February 6, 2020

Yesu alikuja ulimwenguni kwa sababu moja tu - kufikia na kuokoa roho zilizopotea. "Kwa maana Mwana wa Adamu amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea" (Luka 19:10). Na alifanya utume wetu vile vile aliposema, "Nendeni ulimwenguni mwote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe" (Marko 16:15).

Wakati Yesu alisema maneno haya, alikuwa akiongea na wanaume na wanawake wasio faa, na wasio na elimu. Alikuwa akiweka mustakabali wa kanisa lake juu ya mabega yao, ambayo lazima yalikuwa mazito kwa kikundi hicho kidogo cha waumini. Jaribu kufikiria mazungumzo ambayo yalifanyika baada ya bwana wao kupaa mbinguni.

"Je! Nilimsikia sawa? Sisi ni wapiga sarafu, watu wa kawaida. Je! Tutawezaje kuanza mapinduzi ya ulimwengu juu ya Kristo? Watu hututendea dharau kabisa, na Warumi wanatupiga na kutuua. Ikiwa watatutendea kama hii huko Yerusalemu, fikiria jinsi watatutendea tutakapofika Roma na kuanza kushuhudia na kuhubiri."

Katika nyakati hizo, jamii haikuwa na majaribu yote ya kizazi chetu cha nyuso. Hakukuwa na televisheni isiyo na uovu, sinema inaoonesha vitu vibaa, ufikiaji wa kompyuta kwa kila kitu kinachowezekana. Leo hii serikali yetu imejaribu kimsingi kumkataa Mungu, vyombo vya habari vyetu ni vya ukombozi hadi kufikia hatua ya kutokuwa na uungu na Wall Street inakua inahaha kwa pesa zaidi. Mbaya zaidi, tunaona kuongezeka kwa kizazi kinachomlaani Kristo tunayemtumikia.

Kama wafuasi wa Kristo, tunahitaji kutazama wale wanaotuzunguka! Tazama umati bila Mwokozi na muombe Mungu kwa moyo wa kuwafikia. Yesu alijua kuwa nguvu aliyopewa wanafunzi wakati aliwatuma nje itakuwa ya kutosha na kutosheleza kila hitaji na upinzani. Vivyo hivyo, Roho Mtakatifu hutupa mwelekeo na nguvu ya kuwafikia wale wanaotuzunguka na injili. Sio lazima uende katika nchi ya kigeni kushinda mioyo. Wanafamilia wako, wafanyakazi wako, wale unaokutana nao katika shughuli zako za kila siku wanahitaji Mwokozi. Kaa nyeti kwa sauti ya Roho Mtakatifu na atakuongoza katika ushuhuda wako kwa Mwalimu.

Download PDF