KUTEGEMEA UPENDO WA HURUMA YA MUNGU | World Challenge

KUTEGEMEA UPENDO WA HURUMA YA MUNGU

Gary WilkersonSeptember 7, 2020

Kila mtu anajua juu ya wazo la kibinadamu la ardhi ya ahadi; mahali pa kufika kwa watu wanaotafuta uhuru, kupumzika kutoka utumwa, na furaha ya maisha yenye baraka. Ardhi ya Ahadi ya asili ilikuwa zawadi ambayo Mungu aliipa Israeli ya zamani - mahali halisi iitwayo Kanani, ardhi yenye rutuba iliyojaa matunda na mito mingi inapita. Ilikuwa vitu vya ndoto kwa Waisraeli, watu ambao walikuwa wamepigwa chini na kuhamishwa kwa vizazi vyote.

Wakati wana wa Israeli walipofika katika mpaka wa Kanaani, Mungu alisema kwa Musa kwa kawaida: "Nenda katika nchi inapita maziwa na asali; lakini sitaenda kati yenu… kwa maana wewe ni watu wenye mioyo migumu” (Kutoka 33:3).

Hii inaweza kuonekana kuwa kali, lakini kwa muktadha, ni chochote kile lakini kali. Mungu alikuwa amewaokoa Israeli kutoka miaka mia nne ya utumwa huko Misiri. Sasa, juu ya habari ya kuingia kwao katika Nchi ya Ahadi, Mungu alitamka kwamba hatakwenda pamoja nao. Hata baada ya vitu vyote vya miujiza Mungu alivyowafanyia Waisraeli, walilalamika kila wakati wanapokabiliwa na ugumu mpya - miujiza ambayo Mungu aliwafanyia haikuwahi kutafsiri kwa imani. Kila wakati Musa alipogeuka watu walikuwa wakitishia kumkataa Mungu na kuachana na kiongozi wake.

Lakini imani ya Musa ilikuwa tofauti. Alijua wema wa Mungu, kama inavyoonyeshwa katika kazi zake zote za kiungu kwa Israeli. Kwa kweli, neema ya Bwana kwa watu wake ilionekana kuwa ya msingi, isiyo na mwisho, isiyo na kikomo. Haijalishi ni kikwazo gani walikabili au jinsi ilionekana kuwa ngumu, Mungu aliwapatia kila wakati. Musa alishangaa tabia ya Mungu ambaye kwa rehema alifanya vitu hivi kwa niaba yao na akasema, "Ikiwa uwepo wako hautafuatana nami, usituvute hapa" (Kutoka 33:15).

Musa alikuwa amegundua ukweli wa maana; alijua kuwa hata Mungu alikuwa ametoa mana kutoka mbinguni na maji kutoka kwa mwamba, baraka hizi muhimu hazikuwa hatua ya uzoefu huu. Badala yake, kuamini upendo wa huruma wa Mungu - kumjua kwa karibu - ndio jambo la muhimu.

"Tafadhali nionyeshe njia zako, ili nikujue ili nipate kibali machoni pako" (33:13).

Je! Moyo wako unatamani nini? Je! Ndoto yako kuu ya vitu vya kimwili? Au ni tumaini la utukufu wa Mungu? Usiruhusu kitu chochote - hata vitu vizuri - vikupofushe utukufu wa uwepo wake.

Download PDF