KUTEMBEA KATIKA MATARAJIO YAKO | World Challenge

KUTEMBEA KATIKA MATARAJIO YAKO

David Wilkerson (1931-2011)January 1, 2020

Hatima, kwa maneno rahisi, ni kusudi la Mungu kwa maisha yako. Ni wakati wako wa kuteuliwa au uliowekwa. Tunasoma ya wanaume na wanawake wengi waliomwogopa Mungu katika maandiko ambao Mungu aliwachagua kwa kazi au huduma iliyowekwa lakini waliishia kumaliza mpango wake. Walianza kulia, wakitembea kwa muda wakiwa katika nguvu ya wito wao, lakini mwisho, walikufa kwa aibu na uharibifu, wakikosa hatima ya Mungu kwa maisha yao.

Sauli alikuwa mtu kama huyo. Mungu mwenyewe alimchagua Sauli kuwaongoza Israeli kutoka utumwa wa Wafilisiti. Wakati nabii Samweli alipomtazama Sauli kwanza, Bwana akasema, "Huyo ndiye mtu ambaye niliekuambia habari zake, huyu atakaetawala watu wangu” (1 Samweli 9:17). Bwana alikuwa akisema, "Angalia Samweli. Huu ni chaguo langu kuiongoza Israeli."

Samweli hakuchagua Sauli wala Israeli hawakuchagua yeye; badala yake, Mungu alisema, "Nimemteua mtu huyu!" Bibilia inasema juu ya Sauli, "Na Roho wa Bwana atakujia, utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine" (10:6). Kwa kweli, Sauli alibadilishwa na mguso wa Mungu juu ya maisha yake (ona 10:9).

Hapa kulikuwa na mtu aliyeteuliwa na Mungu, aliyehamishwa na Roho Mtakatifu, alikuwa na roho ya unabii, iliyokusudiwa na Mungu kuongoza Israeli - na Mungu alikuwa pamoja naye. Je! Ni mambo gani mazuri zaidi yanayoweza kusema juu yake? Kwa muda aliishi hatima yake, akitembea katika kumcha Mungu na kushinda vita vikubwa. Lakini alipowekwa mfalme wa Israeli, alianza kupotea. Mungu alikusudia kabisa kwa Sauli kuishi siku zake na baraka za Bwana na kukumbukwa kama mtu aliyeokoa Israeli kutoka utumwa wa Wafilisti. Lakini Sauli alikosa umilele wake wakati alipoanza kutilia maanani hitaji lake la kupongeza binadamu na kukubalika. Alifanya maelewano kupata mambo haya na alikosa mpango ambao Mungu alikuwa naye kwa ajili yake.

Mpendwa, ikiwa utatembea katika umilele wako, jambo pekee litakalokuweka kando ni hamu yako ya kuzidi wengine wote katika kumjua Yesu. Kutumia wakati pamoja naye na kukubali kwa hamu kukubalika kwako kitakufanya uwe mkubwa na kukuwezesha kuendelea kutembea katika umilele wako!

Download PDF