KUTEMBEA KATIKA ROHO | World Challenge

KUTEMBEA KATIKA ROHO

David Wilkerson (1931-2011)October 31, 2019

Mtume Paulo alisema, "Endeni kwa Roho, wala hamutatimiza kamwe tamaa za mwili" (Wagalatia 5:16). Alisema pia, "Ikiwa tunaishi katika Roho, na tuenende pia kwa Roho" (5:25).

Kutembea katika Roho ni kumruhusu Roho Mtakatifu kufanya ndani yetu kile Mungu alimtuma kufanya. Yesu alisema juu ya Baba, "Atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi milele – ndiye Roho wa kweli; ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa sababu haumuoni wala haumjui; lakini ninyi mnamjua, kwa maana anakaa nanyi na atakuwa ndani yenu” (Yohana 14:16-17).

Warumi 8:26 inaelezea moja ya kazi zenye nguvu zaidi za Roho Mtakatifu ndani ya moyo wa mwamini: "Vivyo hivyo na Roho husaidia katika udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jisi itupasavyo kuomba, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa mauguzi ambayo hayawezi kusemwa. "Neno la Kiebrania la kuugua linamaanisha kutamani - kutamani kwa zaidi ya Kristo. Kutamani huku kunasema, "Yesu, wewe ndiye furaha ya pekee ulimwenguni. Tembea nami na uchukue udhibiti."

Roho Mtakatifu alitumwa kwetu kama zawadi kutoka kwa Mungu ili aweke mhuri, kututakasa, kutuwezesha, na kututayarisha na kutuleta nyumbani kama mchumba aliyeandaliwa kwa Kristo. Yeye ni mwongozo wetu, mfariji wetu, nguvu zetu wakati wa mahitaji yeye hutumia kila tendo la ukombozi - kila mguso, kila udhihirisho wake ndani yetu - kutufanya tuwe wafaa zaidi kama bi harusi.

Roho Mtakatifu haji kwa kuburudisha au kutoa ishara na maajabu ili tu kuturudisha au kutufanya tuhisi vizuri. Hapana, anamaanisha kutunyonya kutoka kwa ulimwengu huu, kutuhakikishia kila kitu ambacho kinaweza kutupa lawama na kugeuza macho yetu mbali na kila kitu isipokuwa Yesu. Yeye anataka kuunda ndani yetu kutamani muonekano wa hivi karibuni wa Yesu na kutupamba mapambo ya kuwa na shauku ya kutaka kuwa pamoja naye kama mchumba wake.

Ikiwa unampenda sana Yesu, yeye hayuko nje ya mawazo yako. Na wewe ni wa thamani zaidi kwake kuliko vile unavyoweza kufikiria!

Download PDF