KUTEMBEA KWA KUPENDEZA NA KRISTO | World Challenge

KUTEMBEA KWA KUPENDEZA NA KRISTO

David Wilkerson (1931-2011)June 9, 2021

Mtume Paulo alifundisha kanisa la Kolosai, "Kwa sababu hii sisi… hatuachi kukuombea, na kuomba kwamba ujazwe na maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa kiroho; mpate kuishi kwa kumstahili Bwana, mkimpendeza kikamilifu, mkizaa matunda katika kila tendo jema, mkiongezeka katika kumjua Mungu” (Wakolosai 1:9-10).

Ni nini kinachohitajika kwa matembezi ya kupendeza? Paulo anatuambia, “Kama wateule wa Mungu, watakatifu na wapendwa, vaeni rehema nyororo, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu. kuvumiliana, na kusameheana, ikiwa mtu ana malalamiko juu ya mwenzake; kama vile Kristo alivyowasamehe ninyi, nanyi vivyo hivyo fanyeni” (Wakolosai 3:12-13).

Kwa maneno mengine, tunapaswa kujiuliza, “Je! Ninazidi kufanana na Kristo? Je! Ninakua mvumilivu zaidi au nina hasira zaidi? Mpole na mpole, au mpole na mwenye ubishi zaidi? Upole zaidi na kusamehe, au uchungu zaidi, kushikilia kinyongo? Je, mimi ‘huvumilia wengine’? Je! Mimi huvumilia udhaifu na makosa ya wale walio karibu nami, au ni lazima nisaidie kila wakati?”

Paulo anapendekeza kwamba, kwa kuzingatia siku inayokuja ya hukumu, haijalishi ni kazi gani unayotimiza au ni matendo gani ya hisani unayoyafanya. Haijalishi wewe ni mwema kwa wageni, haijalishi unaleta roho ngapi kwa Kristo, swali hili linabaki: Je! Unazidi kuwa mwenye upendo, uvumilivu, mwenye kusamehe na kuvumilia?

Kuchunguza kutembea kwako na Kristo kunamaanisha kutazama sio kile unachofanya kama kile unachokuwa. Matembezi kama haya hayawezi kupatikana kwa juhudi za kibinadamu peke yake. Haitatokea kwa kujitawala na kusema, "Nitakuwa mwamini wa aina hiyo." Badala yake, hufanyika kwa kazi ya Roho Mtakatifu, kupitia imani katika Neno lake.

Kwanza, tunasoma maneno haya na kuyaamini kuwa ni wito wa Mungu kwetu. Halafu tunajichunguza na kumwuliza Roho atuonyeshe sisi ni kina nani, tukijipima kwa Neno lake. Mwishowe, tunaomba Roho Mtakatifu atusaidie kubadilika.

Download PDF