kutoka mafanikio hadi utumwa | World Challenge

kutoka mafanikio hadi utumwa

David Wilkerson (1931-2011)September 10, 2020

Wakati huo Paulo alikuwa bado anajulikana kama Sauli, alikuwa akienda Dameski na jeshi dogo kuchukua Wakristo mateka, akawarudisha Yerusalemu, akawatia gerezani na kuwatesa. Lakini njiani, Yesu alimtokea na akaanguka chini (tazama Matendo 9: 3). Kutetemeka na kushangaa, shujaa huyu, mwenye kiburi, na mwovu aliuliza, "Bwana, unataka nifanye nini?" Yesu alimwagiza aende mjini, ambapo "alikuwa na siku tatu bila kuona, na hakula na kunywa" (9:9).

Katika hizo siku tatu, akili ya Sauli ilibadilishwa alipokuwa akitumia wakati wote katika maombi makali, akifikiria upya maisha yake ya zamani na kuacha njia zake mbaya. Wakati huo ndipo Sauli alipokuwa Paul. “Alikaa pamoja na wanafunzi huko Dameski. Mara moja alimhubiri Kristo katika masunagogi, kwamba Yeye ni Mwana wa Mungu” (9:19-20).

Paulo alikuwa mtu ambaye angeweza kusema, "Nilikuwa mtu wa ushawishi; marafiki wangu wote, kutia ndani Mafarisayo wenzangu, waliniangalia. Nilikuwa mwalimu mwenye nguvu wa Sheria, niliona mtu mtakatifu, akipanda ngazi. Lakini Kristo aliponikamata, kila kitu kilibadilika. Kujitahidi, kushindana, kila kitu ambacho nilifikiria kilinipa maisha yangu maana, kilisalimishwa. Niliona kuwa nimekosa kabisa Bwana. "

Paulo aliwahi kufikiria matamanio yake ya kidini, kazi zake, ushindani wake, bidii yake, zote zilikuwa haki. Alidhani yote ni kwa utukufu wa Mungu. Sasa Kristo alimfunulia kwamba yote ni mwili, yote kwa nafsi yake. Kwa hivyo, Paulo alisema, "Nimejifanya mtumwa wa wote, ili nipate kushinda zaidi" (1 Wakorintho 9:19). Kwa kweli, alikuwa akisema, "Niliweka kando hamu yote ya kufaulu na kutambuliwa na niliamua kuwa mtumwa."

Paulo aliamini kwamba akili ya Kristo inabadilisha hisia za mtu kwa wakati wote. Wakati Kristo aliporidhika kabisa, aliweka mapenzi yake juu ya vitu vya mbinguni: "Ikiwa basi mmefufuliwa pamoja na Kristo, tafuta vitu vilivyo hapo juu, ambapo Kristo yuko, ameketi mkono wa kulia wa Mungu. Weka akili yako kwa vitu vya juu, sio kwa vitu vya kidunia. Kwa maana mmekufa, na maisha yenu yamefichwa na Kristo katika Mungu” (Wakolosai 3:1-3).

Maombi yetu yanapaswa kuwa, "Bwana, sitaki kujilenga mwenyewe katika ulimwengu ambao unazunguka nje. Najua unashika njia yangu mikononi mwako. Tafadhali, Bwana, nipe akili yako, mafikira yako, na wasiwasi wako."

Download PDF