KUTUMIA ISIYOWEZEKA KWA KULETA UKOMBOZI | World Challenge

KUTUMIA ISIYOWEZEKA KWA KULETA UKOMBOZI

Carter ConlonOctober 10, 2020

Zekaria 4:6 inasema, "Ndipo akaniambia, 'Hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli: Si kwa uwezo, wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi."

Tunapoombea yasiyowezekana, inamaanisha tunatambua kuwa hakuna kitu kitakachotimizwa na uwezo wetu wa asili au utaratibu wetu - lakini na Roho wa Mungu. Miujiza, kwa Mkristo, haipaswi kuwa kitu ambacho tunakubali tu lakini tunatarajia! Sasa, kwa kusema hivyo, haimaanishi kwamba Mungu hutupa miujiza yake karibu na vitu ambavyo vinaweza kupatikana kwenye duka la dola. Miujiza ya Mungu sio kwa raha zetu za kibinafsi au anasa. Ndio, anaweza kutubariki, lakini yeye sio jini wa ulimwengu ambaye hutoa miujiza ya bei rahisi kwa faida yetu ya ubinafsi.

Mungu hufanya kazi katika hali isiyowezekana kuleta ukombozi na kuleta utukufu kwa jina lake. Mapenzi ya Mungu ni juu ya kukamilisha kazi ya Mungu katika maisha yetu. Ndiyo sababu watu wengine huponywa kimiujiza kutokana na magonjwa na wengine hawaponywi. Ni nini kitakacholeta kusudi kubwa na utukufu wa Mungu katika hali yetu? Tunaomba na kumwamini Bwana kwa yasiyowezekana na kumtazama akileta yale ambayo asili haiwezi kufanya.

Mungu anatangaza kupitia ahadi za Neno lake kwamba atakuchukua na kukufanya uwe kitu kikubwa zaidi kuliko wewe. Ni ushuhuda unaoonekana ambao Mungu hupa kanisa lake kwamba mimi na wewe tumeumbwa kuwa zaidi ya vile tungetarajia kuwa katika nguvu zetu. Tunabadilika kwa Roho wa Mungu, Paulo anasema, kutoka picha hadi picha na utukufu hadi utukufu (ona 2 Wakorintho 3:18).

Maisha ya watu yaliyobadilishwa, yaliyokombolewa na nguvu ya msalaba, ndio ushuhuda mkubwa wa ukweli wa injili kwa ulimwengu wetu ulioanguka na wenye uhitaji. Wanafunzi walikusanyika pamoja na kuomba pamoja, "Wewe ni Mungu." Na hapo ndipo maombi yetu yanapaswa kuanza - "Wewe ni Mungu! Umenena, na walimwengu waliumbwa. Uliongea, na maisha yakaanza kutokea. Umenena, na wanyama waliumbwa. Uliangalia vumbi ardhini, ukasema na kupumua, na mtu akawa nafsi hai. Wewe ni Mungu - hakuna lisilowezekana kwako!”

Carter Conlon alijiunga na jopo la wachungaji wa Kanisa la Times Square mnamo 1994 na aliteuliwa kuwa Mchungaji Mwandamizi mnamo 2001. Mnamo Mei 2020 alibadilisha jukumu la kuendelea kama Mkuu wa Kanisa Kuu la Times Square, Inc.

Download PDF